ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

HAMİLİ KART SAHİPLERİNİN KPSS'SİZ MEMURİYETE GİRECEĞİ KURUMLAR

Kategori Siyaset

GTHB'NA 20 BİN KİŞİLİK KADRO İÇİN KANUN TEKLİFİ TBMM'YE VERİLDİ

TIBBİ SEKRETERLERİN SORUNLARI

Çeşitli zamanlarda kamuoyuna seslerini duyuran tıbbi sekreterlerden Sedat Ağolday alotarim.com sitemize gönderdiği elektronik postada tıbbi sekreterlerin sorunlarını sıralamış.

Kategori Sağlık

ÇEVREYİ TALAN YASASINI PROTESTO İÇİN ÇEVRECİLER SOKAĞA ÇIKIYOR

Kategori Çevre

TBMM Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, milletvekilliği seçimi dolayısıyla, çalışmalarını normal süreden önce bitirmeyi planlıyor.

ÇİFTÇİNİN BORÇLARI VE FAİZİ İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ MECLİSE VERİLDİ

Kategori Tarım

AÜ Kalkınma Çalışmaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gülçubuk: "Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına da okullardaki gibi süt dağıtılabilir, bunun üzerinde ciddi biçimde düşünülmesi gerekir" "Mevsimlik tarım işçilerinin yüzde 80'inin aylık gelirinin 750 TL'nin altında" 

Kategori Tarım

ÇİFTÇİNİN HAKKINI DEĞİL ELEKTRİK ŞİRKETLERİNİN HAKKINI KORUYORLAR

Kategori Siyaset

MECLİSTEN GEÇEN MİLYONLARI İLGİLENDİREN TORBA YASASI NE GETİRİYOR ?

Kategori Ekonomi

Danıştay 6. Dairesi, Atatürk Orman Çiftliğindeki (AOÇ) arazinin, TBMM tarafından kullanılmasına olanak sağlayan Koruma Bölge Komisyonunun kararına yönelik açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Meclis, Özelleştirme Yüksek Kurulunca TBMM'ye tahsis edilen AOÇ'deki arazi üzerinde inşa edilmesi planlanan Kongre ve Eğitim Tesislerinden mahkeme süreci nedeniyle vazgeçmişti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yazılı açıklamasında, AOÇ'taki bira fabrikası alanına ilişkin ikinci yürütmeyi durma kararı aldıklarını belirtti.

Daha önce Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile AOÇ Gazi Mahallesi 2100 ada 23-24 parseller için hazırlanan planların onaylandığını hatırlatan Candan, alanın TBMM'ye tahsis edildiğini dile getirdi.

Candan, imar planları ile TBMM ve milletvekilleri için eğitim, arşiv, kongre merkezi, spor tesisi, tiyatro, müze, sergi salonu, depolama alanı gibi tesislerin yapılmasının öngörüldüğünü belirterek, şu bilgileri paylaştı: "Danıştay 6. Daire, bilirkişi raporu düzenleninceye kadar imar planlarının yürütmesini durdurmuştu. Ayrıca Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ankara 1 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu 11.02.2013 tarih ve 74 karar sayılı kararı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca AOÇ 2100 ada 23-24 parsellere ilişkin hazırlanan 1/10000 ölçekli AOÇ 1. derece doğal ve tarihi sit alanlarına ait koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve bu değişiklik doğrultusunda bu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının, Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Ait Yönetmeliğe uygun olduğuna karar vermişti."

Bu karara karşı 5 oda olarak açtıkları, planların konu edildiği davada, bilirkişi raporu gelinceye kadar Koruma Bölge Komisyonu kararının da yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğini aktaran Candan, "Telafisi mümkün olmayan zarar oluşturacağından mahkeme, bilirkişi raporunu beklemeden yürütmeyi durdurma kararı veriyor, bu bizim açımızdan oldukça değerli" ifadesini kullandı.

TBMM, mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş'ye ait olan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca Meclis'e tahsis edilen AOÇ'deki arazi üzerinde inşa edilmesi planlanan Kongre ve Eğitim Tesislerinden, mahkeme süreci nedeniyle vazgeçmişti.

 

 

Kategori Çevre
Sayfa 1 / 3

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014