ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

SURİYE’DE SAVAŞIN TARIMDAKİ YIKIM BİLANÇOSU Özel

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

SURİYE’DE SAVAŞIN TARIMDAKİ YIKIM BİLANÇOSU

Suriye’de savaşın tarımdaki yıkım bilançosu

Suriye’deki savaşın altı yılda ülke tarımına yıkıcı etkileri bir raporla ortaya konuldu. Tarımsal üretimdeki kaybın 16 milyar dolar olduğu vurgulanan raporda, büyük yıkıma rağmen ülkede tarıma hemen yeniden başlanması çağrısı yapıldı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Suriye’deki savaşın ülke çapında tarım üzerindeki etkisini değerlendiren ilk raporunu, Brüksel’de gerçekleşen Suriye’nin Geleceği Üzerine Uluslararası Konferans çerçevesinde açıkladı.

Suriye’deki savaşın tarım üretiminde büyük zararlara ve kayıplara yol açtığı vurgulanan raporda, bu büyük yıkıma rağmen tarım sektörü için yeniden start verilmesi gerektiği, bunun insani yardım ihtiyacı ve göçü önemli ölçüde düşürebileceği kaydedildi.

Savaşın etkilerine ilişkin ilk kapsamlı değerlendirme

“Altı Yıllık Krizden Sonra Suriye’de Tarım” başlıklı rapor, savaşın tarım sektörü üzerine ülke çapındaki zararı üzerine ilk kapsamlı değerlendirmeyi sunuyor. Değerlendirme, Suriye’de 3500’den fazla hane halkıyla ilgili araştırma, 380’den fazla topluluk ile tarım üzerine birincil ve ikinci verilerin analizlerinden oluşuyor. Ağustos-Eylül 2016’da gerçekleştirilen araştırmada, odak grubu ve hane halkları, kadın ve erkekleri kapsayacak şekilde ülkenin her bölgesinden seçildi.

Zararlar altyapının ve değerli şeylerin kısmen ve tamamen yıkımı; zarar değeri ise zarar gören malların değiştirilmesi veya eski haline döndürülmesinin bugünün fiyatlarıyla tahmin edilen masraflardan oluşuyor. Kayıplar ise eğer kriz olmasaydı yıllık üretimin yaklaşık değerinin karşılaştırılmasıyla hesaplandı.

Tarımsal üretimdeki kayıp 16 milyar dolar

FAO Raporu’na göre, Suriye’deki çatışma, şiddetli insanı acıların yanı sıra bitki ve çiftlik hayvanı üretimi ve çiftçilik mallarında 16 milyar Amerikan dolarından fazla hasara yol açtı.

Araştırmaya katılanların toplulukların yüzde 95’i tohum, gübre, sulama pompası ve motor yakıtı gibi temel tarım araçlar için yardım edilmesi durumunda daha iyi imkanlar bulmak için kırsal kesimleri terk eden insan sayısının düşeceğini ve bunun aynı zamanda ülke içinde yerlerinden edilen insanların ve göçmenlerin geri dönüşünü cesaretlendireceğini inandıklarını bildirdi.

FAO Araştırması’ndan diğer başlıca bulgular da şöyle:

“Kırsal kesimlerdeki hane haklarının yüzde 75’inden fazlası, hala kendi ihtiyaçları için düşük miktarda da olsa gıda üretimine devam ediyor.

Hane halklarının yüzde 60’ından fazlası buğday, arpa, baklagiller ve bakliyat gibi uzun ömürlü bitkilerin üretiminin sınırlı hale gelmesinde gübre eksikliğinin rolünü bildirdi. Tarımsal üretim için diğer önemli sınırlayıcı faktörler ise yakıt eksikliği, böcek ve hastalık salgını, sulama sistemlerinin ve çiftlik hayvanları için su noktalarının yıkıma uğraması olarak öne çıktı.

2011’den bu yana hane halklarının çiftlik hayvanı sahipliği çok ciddi şekilde düştü. Düşüş oranı sığırlarda yüzde 57, koyunlarda yüzde 52, keçilerde yüzde 48 ve kümes hayvanlarında yüzde 47 olarak gerçekleşti.

Gelirler ve hane halklarının gıda üretimi düştü. Gıdaya harcanan gelir oranı ciddi şekilde artı. Gıda fiyatları ise büyük artış gösterdi. Krizden önce yıllık gelirlerinin yarısından fazlasını gıdaya harcayan hane haklarının oranı yaklaşık yüzde 25 iken bu oran araştırmanın yapıldığı Eylül 2016’da yüzde 90’a yükseldi.

2011’deki kırsal nüfusun yarısından daha azı bugün kırsal kesimlerde yaşıyor.”

Tarımsal üretimdeki kayıplar

Suriye’de bitki ve çiftlik hayvanları üretimi, büyük kayıpların sıkıntını çekiyor. 16 milyar Amerikan dolarını aşan hasarın 3 milyardan fazla kısmı traktörler, makineler, ticari çiftlikler, veteriner klinikleri, seralar, sulama sistemleri, işleme araçları, hayvan bakım ünitelerindeki zararlardan oluşuyor. Bu sayı çatışma alanlarında zarar gören tüm yerler değerlendirilmeye tabi tutulduğunda muhtemelen daha da yükselecek.

Toplam hasarın yaklaşık 6.3 milyar dolarlık kısmı bitki üretimindeki zarar ve kayıplardan oluşuyor. Hayvancılık sektöründeki zarar ve kayıplar yaklaşık 5.5 milyar dolar olarak hesaplanırken, balıkçılık için bu sayı 80 milyon dolarda kaldı.

Gıda üretimini yeniden başlatmak

Tarım sektörünü yeniden inşa etmenin ilk aşamadaki maliyeti üç yıllık bir süreç için 10.7 ila 17.1 milyar dolar arasında tahmin ediliyor. Bu tahmin çatışmalarda bir değişiklik olup olmayacağına, barışa kısmi veya tamamen dönüş olup olmayacağına dayanıyor. Rapor, sulama için sürdürülebilir su kullanımı gibi sorunlara hitabı da içeren olası senaryoların her birisi için müdahale planı ortaya koyuyor.

Kırsaldaki hane halkları tarımsak üretime yeniden başlamak veya bunu canlandırmak için nelere ihtiyaç duydukları konusunda çok açıklar. Gübre, tohum ve hayvanlar için veteriner ilaçları gibi temel gereçlere acil ihtiyaç duyuyorlar. Bu ihtiyaçlar karşılandıktan sonra gözler kredi, işleme, pazarlama desteği ve sulama altyapısının tamir edilmesi gibi konulara çevrilecek.

Rapor verimli çiftçilik alanlarının görmezden gelinmeye devam etmesi durumunda daha fazla insanın kırsal kesimlerden ayrılmaya zorlanacağını ve Suriye’nin çatışmalardan ticari gıda üretimi ve tarımsal altyapısının çöküşün eşiğine geldiği bir ülkeye doğru gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını bildirdi.

“Tarım, Suriyeliler için cankurtaran halatı”

FAO Genel Direktörü José Graziano da Silva, “Araştırma şunu gösteriyor: çatışmanın ortasında, tarım milyonlarca Suriyeli için bir cankurtaran halatı sunuyor. Bu, ülke içinde yerlerinden edilmiş ve hala kırsal kesimlerde yaşayan insanları da içeriyor. Tarım sektörünün ıslahı için yatırımları güçlendirmek insani yardım ihtiyacını önemli ölçüde düşürebilir. Ayrıca göç akınının yavaşlatılmasından önemli bir etkiye sahip olabilir.” dedi.

FAO, 2011’den bu yana kırsal kesimler de dahil olmak üzere ülkede 2.4 milyondan fazla Suriyeliye geçim, gıda ve beslenme güvenliği yardımında bulundu.

Son Düzenlenme

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014