ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

TÜİK'E GÖRE 2017 YILINDA ÇİFTÇİ NE KADAR YOKSULLAŞMIŞ Özel

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

TÜİK'E GÖRE 2017 YILINDA ÇİFTÇİ NE KADAR YOKSULLAŞMIŞ

TÜİK'E GÖRE 2017 YILINDA ÇİFTÇİ NE KADAR YOKSULLAŞMIŞ

İşte çiftçinin yoksullaştığının göstergesi!

TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2017, göreli yoksulluğun gerilediğini ortaya koyarken, tarım sektöründe çiftçinin yoksullaştığı gerçeğinin de altını çizdi.

TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2017, göreli yoksulluğun gerilediğini ortaya koyarken, tarım sektöründeki çarpıcı bir gerçeğin de altını çizdi: Hanehalkı fertlerinin esas işlerinden elde ettikleri yıllık ortalama gelir diğer tüm iş kollarında artarken, çiftçinin elde ettiği gelir 17 bin 375 TL’den 16 bin 996 TL’ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2017 sonuçlarını açıkladı. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2017 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2016 yılını referans alırken, hesaplamalarda, haneleri karşılaştırılabilir hale getirmek için hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri kullanıldı.

En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay arttı

Araştırma sonuçlarına göre; en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak %47,4’e, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay 0,1 puan artarak %6,3’e yükseldi. Toplumun en zengin %20’sinin gelirinin en yoksul %20’sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı ise 7,7’den 7,5’e düştü.

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor. 2017 yılı sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,001 puan artış ile 0,405 olarak tahmin edildi.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20’lik gruplar, 2016, 2017

Fert başına hanehalkı geliri

Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla göre %12,7 artarak 19 bin 139 TL’den 21 bin 577 TL’ye yükseldi.

Toplam eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri içerisinde en yüksek payı, %48,9 ile bir önceki yıla göre 0,8 puan azalan maaş ve ücret gelirleri aldı. İkinci sırayı %19,7 ile önceki yıla göre 0,1 puanlık artış gösteren sosyal transfer gelirleri alırken, üçüncü sırayı %19,6 ile 2016 yılına göre 0,2 puan azalan müteşebbis gelirleri aldı.

Tarım gelirlerinin müteşebbis geliri içindeki payı 2016 yılına göre 3,8 puan azalarak %21,4 olarak gerçekleşti. Sosyal transferlerin ise %91,4’ünü emekli ve dul-yetim aylıkları oluşturdu.

Göreli yoksulluk oranı geriledi

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,8 puanlık düşüş ile %13,5 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin %60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak %20,1 oldu.

Hanehalkı tiplerine göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında; tek kişilik hanehalklarının yoksulluk oranının bir önceki yıla göre 0,7 puan düşerek %8,2, bağımlı çocuğu olmayan hanehalklarının yoksulluk oranının 0,2 puan düşerek %3,8, bağımlı çocuğu olan hanehalklarının yoksulluk oranının ise 0,9 puan düşerek %17 olduğu görüldü.

Yükseköğretim mezunları da yoksul!

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranına göre; okur-yazar olmayanların %25,4’ü, bir okul bitirmeyenlerin %21,7’si yoksul iken, bu oran lise altı eğitimlilerde %11,7, lise ve dengi okul mezunlarında ise %5,5 oldu. Yükseköğretim mezunları ise %1,5 ile en düşük yoksulluk oranının gözlendiği grup oldu.

Sürekli yoksulluk oranı %14

Dört yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan sürekli yoksulluk oranı, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60’ına göre son yılda ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan fertleri kapsıyor. Buna göre, 2016 yılında sürekli yoksulluk oranı %14,6 iken, 2017 yılında bu oran %14 oldu.

Nüfusun %59,1’i kendilerine ait bir konutta otururken, %40,8’i konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu, %36,6’sı sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi ve %22,9’u trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadı.

Nüfusun %69,6’si borçlu

Nüfusun, %69,2’si konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri veya borçları olduğunu, %60,8’i evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamadığını ve %13,4’ü konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini beyan etti.

Maddi yoksunluk oranı

Finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluk; çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon ve otomobil sahipliği ile beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil, kira, konut kredisi, borç ödemeleri, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek ve evin ısınma ihtiyacının ekonomik olarak karşılanamama durumu ile ilgili hanehalklarının algılarını yansıtıyor.

Söz konusu dokuz maddenin en az dördünü karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan ciddi maddi yoksunluk oranı 2016 yılında %32,9 iken, 2017 yılında 4,2 puan düşerek %28,7 olarak gerçekleşti.

Tarım, gelirlerin azaldığı tek sektör

TÜİK’in 2017 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçları, tarım kesiminde çiftçinin geçen yıl daha az gelir elde ettiğini, yani yoksullaştığını da ortaya koydu.

Hanehalkı fertlerinin esas işteki iktisadi faaliyet kollarına göre yıllık ortalama esas iş gelirleri, 2016 yılında 24 bin 976 TL iken, geçen yıl bu rakam 28 bin 299 TL’ye yükseldi.

Yıllık ortalama gelirler sanayide 24 bin 616 TL’den 29 bin 292 TL’ye, inşaatta 21 bin 720 TL’den 24 bin 951 TL’ye, hizmet sektöründe ise 26 bin 852 TL’den 30 bin 407 TL’ye çıktı.

Buna karşılık tarım sektöründe çiftçinin yıllık ortalama geliri, 2016 yılındaki 17 bin 375 TL’den geçen yıl 16 bin 996 TL’ye düştü.

Son Düzenlenme

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014