ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

TTKK GENEL MÜDÜRÜ ÇİFTÇİLERİ UYARDI

TTKK GENEL MÜDÜRÜ ÇİFTÇİLERİ UYARDI

Kategori Tarım

Kırsal Kalkınma Yatırımları Proje Müracaat Süresi 12 Şubat 2015

Tarihine Kadar Uzatıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ değişikliği 28 Ocak 2015 tarih ve 29250 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, tebliğde son başvuru tarihinde değişikliğe gidildiğini ve müracaat tarihinin 12 Şubat 2015 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.

İl Müdürü Kabaoğlu, destek verilecek yatırım konularını şöyle açıkladı;

 

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama tesisleri için

1.500.000. TL

Tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için

1.500.000. TL

Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına

500.000. TL

Hayvansal ürün işlenmesi ve paketlenmesi ve depolanmasına

1.500.000. TL

Su ürünleri işlenmesi ve paketlenmesi ve depolanmasına

1.500.000. TL

Alternatif enerji kaynağı kullanan yeni seralar için

1.500.000. TL

Alternatif enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislere

1.500.000. TL

Çelik silo için

500.000. TL

Soğuk hava deposu için

500.000. TL

Hayvansal gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına

1.000.000. TL

Büyükbaş hayvana yönelik sabit yatırım tesisine

750.000. TL

Küçükbaş hayvana yönelik sabit yatırım tesisine

500.000. TL

Kümes (broiler) hayvanına yönelik sabit yatırım tesisine

500.000. TL

Hindi, Kaz, Ördek Bıldırcın hayvanına yönelik yatırımlara (etçi)

500.000. TL

Kültür balıkçılığına

500.000. TL

Kültür mantarcılığına

500.000. TL

 

İl Müdürü Kabaoğlu, tebliğ kapsamında bugüne kadar 39 proje başvurusu yapıldığını, yatırım yapmak isteyenlerin tebliğ değişikliği ile getirilen uzatma süresini çok iyi kullanarak uygulama rehberine uygun olarak hazırlayacakları projeleri ile ilgili veri girişlerini en geç 12 Şubat 2015 tarihine kadar www.tarim.gov.tr web sayfasından yapmaları gerektiğini söyledi.

YERLİ İŞÇİLER YERİNE YABANCILARIN ÇALIŞTIRILMASINA TEPKİ 

 

 

 

GAZİANTEP ' TE EVİNİN BALKONUNDA BAKIN NE BESLİYOR

Kategori Organik Tarım

Hayvancılık Sektörü Borcunu Ödeyebiliyor mu?

Kategori Hayvancılık

DÜZCE’DE YENİ BAMYA ÇEŞİTLERİ DENENDİ

Kategori Yetiştricilik

İYİ TARIM UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Malatya’da, İyi Tarım Uygulamaları eğitimine katılan çiftçilere sertifika dağıtım töreni düzenlendi.
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen, Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile Battalgazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün düzenlediği, “İyi Tarım Uygulamaları" konulu eğitim projesi 8 - 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Açış konuşmasını yapan Battalgazi İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz, "Çiftçilerimiz üretimlerini bilimsel yolları rehber edinerek arttırırsa, daha karlı çıkacaklardır.Tarım ve Hayvancılık alanında yenilikleri ve modern üretim tekniklerini geliştirirsek hem bol ürün alırız, hem de desteklemelerden o kadar fazla istifade etmiş oluruz” dedi.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Selvi ise, "İyi Tarım Uygulamaları Malatya için hayati öneme sahip. Battalgazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na sunmuş olduğu "Battalgazi’de İyi Tarım Doğru Tarım" eğitim projesi Malatya için ilk olma özelliği taşımaktadır.Bakanlığımız İyi Tarım Uygulamalarına desteğini 2014 yılında 2 kat arttırdı. Battalgazi çiftçilerinin İyi Tarım Uygulamalarına ilgisinin 2014 yılında 8 kat arttığını görmekteyiz. Ama bu oranlar yeterli değil. Malatya çiftçisi 2014 yılında yaşanan kuraklık ve kayısıda yaşanan don olayından çok fazla etkilendi. Malatya’mız da Kayısı gibi stratejik bir ürün yetişmektedir. Çiftçimiz, İyi Tarım Uygulamalarını benimsemesi durumunda ürününü çok daha iyi fiyata satabilecektir. Bakanlığımızın üretime destekleri 2015 yılında da artarak devam edecektir. Bundan en azami şekilde yararlanmak için hep beraber el ele vererek çalışmalıyız. İl ve İlçe Müdürlüğü olarak Malatya çiftçisinin hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.
Battalgazi İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatma Kurt Aydın da, "Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi projesi kapsamında müdürlüğümüz personellerine, İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren tarımsal yayım ve danışmanlık şirket temsilcileri ile danışmanlarına ve Battalgazi çiftçilerimize 5 gün eğitim verilmiştir. Ayrıca Akçadağ ilçemizde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesine ve TKDK tarafından hibe desteğiyle kurulan büyükbaş süt hayvancılığı işletmesi ve etlik kanatlı hayvan işletmelerine teknik gezi düzenlenmiştir.İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak "Battalgazi’de İyi Tarım Doğru Tarım" sloganı ile yola çıkarak bu projemiz ile üreticilerimizin çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden tarımsal üretim yapması sağlanacaktır. İyi tarım uygulamaları ile doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile tüketicilerimizin sağlıklı ve güvenilir ürün tüketmeleri sağlanmış olacaktır” şeklinde konuştu.
Daha sonra, eğitim sonrası sertifika almaya hak kazanan üreticilerin ve danışmanların sertifikaları protokol tarafından kendilerine takdim edildi.

Kategori Tarım

Kırklareli Lüleburgaz Ahmetbey Beldesinde 1 Kasım 2014 Cumartesi günü yapılan mitinge bölge il ilçe ve köylerden  katılım oldu.

Ahmetbey Belde Belediye Başkanı Mustafa ALTINTAŞ ve Mera Platformu sözcüsü Av. Emrah ARSLAN  meraların kiraya verilmesiyle bölgede ki hayvancılığın yok olacağını, geçimde acze düşeceğini belirterek, Yasal platformlarda her türlü mücadelenin verileceğini söylediler.

DAYKO  Doğal yaşam alanları üzerinde, günlük çıkarlar uğruna yaratılan tahribatlara karşı mücadele etmekte ve bundan sonra da mücadeleye devam edecektir.

DAYKO Ahmetbey Beldesinde yapılan etkinliğe Kurucu Genel Başkan, İl, İlçe temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda gönüllüsüyle destek vermiş, organizasyona katkı sağlamıştır.

DAYKO DİYOR Kİ;

Meralar sadece hayvanların besin ihtiyaçlarını karşılayan yerler değildir. Aynı zamanda hayvanların ihtiyaç duyduğu gezinti alanları ve kültürü yapılarak elde edilemeyecek değerdeki yem bitkisi karışımından oluşan doğal bir floradır.

Kaba yem ihtiyacı bahanesiyle ıslah amacıyla bu yerlerin kiraya verilmesi, yıllardır kanunla korunan bu değerin geriye dönüşü olmayacak şekilde yitirilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca bu durum meraları şu ana kadar koruyan ve kullanan köy halkı ve küçük hayvancılık işletmelerimizi rahatsız ve mağdur etmektedir. Çünkü küçük ölçekli hayvancılık işletmeleri olduklarından meraları kendilerinin kiralama imkanları bulunmamaktadır. Ancak amaç gerçekten meraları ıslah etmekse ilgili devlet kurumları tarafından yapılacak ıslah programlarına meralardan faydalanan bütün paydaşlar dahil edilerek bu sorun ortadan kaldırılabilir.  

Ülkemizin toprak kaynakları olarak yüzölçümü,  783.562 km² dir. Ülke ortalamasında bakıldığında, Bu alanlar içinde çayır ve mera alanlarının kapladığı alan  14.6 milyon ha (% 18.6) ’dır. (Kaynak TÜİK 2013a) Kırklareli il geneline bakıldığında ise, bu ortalamada 655 bin hektar arazi varlığının yüzde 5,3’ü olan 35 bin hektar meraya sahiptir.  Dolayısıyla ülke ortalamasının çok altında olan bir mera varlığımız mevcuttur. Tarımsal ve hayvansal girdilerin maliyetleri arttırdığı bir ortamda, özellikle küçük baş hayvancılığın  süt ürünleri merkezi  konumunda ki ilimiz  mera yönünden oldukça fakirdir.

Dar alanda hayvancılık yapmaya çalışan ilimiz üreticisi, Meraların kiralanması konusunda tedirgin olmakta ve endişe duymaktadır.

Büyük oranda kaba yem açığı bulunan  ilimizde, kiralama ile  bu açık daha da artacak ve üreticimiz mağdur olacaktır.“”” Yüzde 60’lık kaba yem açığımız vardır. Hayvanlarımız saman ve kesiryem ile beslenmektedir ki, bu da ya saman ağırlıklı beslemeyle hayvanlar fizyolojik olarak aç bırakılacak veya konsantre yemlerle besleyip çok para harcayıp ya çok az para kazanacak yada zarar edip işletme kapatılacaktır.””” (Kaynak 05 Mar 2011 Hasan ÇEBİ  Tarım il Müdürü)

Mevcut sorunun asıl çıkış noktası il genelinde sayıları hızla artan büyük ve Küçük baş hayvan çiftlikleridir.   Köylerdeki hayvan sayısı dikkate alınarak yapılan mera hesabı yerine, Çayır ve mera varlıklarımız dikkate alınarak  sayıları yüzlerle ifade edilen çiftliklerin  disiplin altına alınması aciliyet arz etmektedir.

 

DAYKO  olarak bölgemizin doğal varlıklarını koruma amacıyla, bugüne kadar gösterdiğimiz tavrı ve duyarlılığı, bundan sonrada    göstereceğimizi,   bu kapsamda her türlü yasal haklarımızı kullanarak, mücadeleye devam edeceğimizi  Kamuoyuna saygıyla duyururuz..

Göksal Çiğdem-Özel Haber

Kategori Hayvancılık

GİRİŞŞİMCİ KADIN ÇİFTÇİLER ÖDÜL ALDI

Kategori Tarım

DÜZCE’DE ÖRTÜALTI ENTEGRE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kategori Tarım
Sayfa 1 / 19

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014