ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

GIDA MÜŞTEREKTİR ! TOPRAKTAN SOFRAYA ÖRGÜTLENELİM Özel

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

Gıda Müşterektir! Topraktan Sofraya Örgütlenelim!

Sizleri Müştereklerimiz çağrıcılığında gıda örgütlenmesi konusunda emek vermiş bir çok örgütün, yapının katılımı ile düzenlediğimiz foruma davet etmek istiyorum

Gelin birlikte olalım, tartışalım, birlikte kuralım.diyor, Olcay Bingöl

forum serisi “Gıda Müşterektir! Topraktan Sofraya Örgütlenelim!” başlığıyla devam ediyor. 22 Şubat’ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Fındıklı Kampüsü’nde buluşuyoruz.

Varlığımızı yeniden üretmemizin en önemli elemanı gıdanın üretimi, dolaşımı ve tüketiminde bize dayatılan sisteme karşı sesimizi yükseltiyoruz: Gıda müşterektir!

Gıda üzerinden el konulan hayatlarımızı, ürünlerimizi, bedenlerimizi geri alırken mevcut gıda rejiminin alternatiflerini kurmak, yeni ilişkiler tasarlamak istiyoruz: Gelin öyleyse gıdayı müşterekleştirelim!

Tükettiğimiz gıdanın nasıl ve kim tarafından üretildiği, ne şekilde dağıtıldığı kadar nasıl tüketim ilişkilerinden geçtiğinin bilgisine de sahip olmadan; bizleri üreticiler ve tüketiciler olarak ayıran mekanizmaların içinden çıkabilir miyiz? Hayatımızı idame ettirmemizi sağlayan sağlıklı, adil, erişilebilir bir gıda egemenliğini nasıl sağlayabiliriz? Gıdayı büyük şirketlerin ve iktidar mekanizmalarının yönettiği bir alan olmaktan nasıl çıkarıp müşterek bir gıda egemenliğini tesis edebiliriz?

Biliyoruz ki kahraman bakkalın süpermarkete verdiği mücadele sadece alışveriş ilişkilerinden ibaret değil. Mahallemizden, köyümüzü, kentimizi ve dolayısıyla birbirimizi tanımaktan geçiyor cevaplar. Hem ürettiklerimizi hem değiş-tokuş ettiklerimizi, hem üretim biçimimizi hem de değiş-tokuş etme biçimimizi nasıl yeniden kurgulayabiliriz? Gıda üreticilerinin neyi, nasıl, ne kadar ve kimin için üreteceğini kendilerinin belirlediği bir özyönetimi kurma yolunda dayanışma ve mülkiyetin ortaklaşmasına dayanan, tüketici-üretici ikilemini aşan alternatif ekonomik ilişkileri, dayanışma ekonomilerini nasıl kurgularız?

Bu dönüşümleri sağlamak için üretici-tüketici kooperatifleri, tüketim grupları, dayanışma mekanları ve pratikleriyle; çiftçi sendikaları, öğrenci kooperatifleri, mahalle forumları ve dayanışmaları nasıl yanyana getirebiliriz?

Ezcümle gıda üretim-tüketim ilişkilerindeki çoğu küçük ve sınırlı pratiklerimizi, büyük, kapsayıcı ve müşterek bir dönüşüm projesine hangi ilkelerle ve ne tip pratiklerle çevirebiliriz?

Sorular zor, cevaplar çetrefilli ama yan yana gelerek oluşacak bir zeminde, gıda egemenliğimizi geri almayı istiyoruz.  Tarladan sofraya süpermarketlere, aracılara, şirketlere ve onlara arka çıkan topyekün otoriteye bir karşı çıkışı dayanışarak kurmak; gıda sisteminin merkezine gıdayı üreten, dağıtan ve tüketen elleri koyduğumuz gıda müştereklerini birlikte tesis edebilmek istiyoruz. Öyleyse gelin birlikte söyleyelim:

Gıda müşterektir! Topraktan sofraya müşterekleştirelim!

22 Şubat Pazar, 14:00
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Meclis-i Mebusan Caddesi No:24 Fındıklı, Video Konferans Salonu

 

 

 

Son Düzenlenme

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014