ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

1 KG ETİN CANLI HAYVANIN ÜRETİM MALİYETİ NEDİR ? Özel

Öğeyi Oyla
(2 oy)

1 KG ETİN CANLI HAYVANIN ÜRETİM MALİYETİ NEDİR ?

1 KG ETİN CANLI HAYVANIN ÜRETİM MALİYETİ NEDİR ?

Şu günlerde et fiyatlarının yüksekliği, cerrah GTH Bakanı Fakıbaba’nın ‘’ucuz et ‘’ zincir marketlerde satılacak  vs sözleri tartışılıyor.

Et ve süt, petrolden enerjiden daha önemlidir. Et ve süt, protein kaynaklı beslenme çocukların akademik başarıları ile doğrudan ilişki var.

BESİCİLİK SEKTÖRÜ

Kuzuyu, koyunu, tekeyi, oğlağı, seyisi, çebici, erkek dişi buzağıyı köylümüz üretir. Büyükbaş besiyi ise 2008 yılına kadar yine köylümüz üretirdi. 2008 -2009 yılındaki çiğ süt kriz sürecinde köylümüzün çoğu tasfiye edildi. Şimdi besiciler ithal besiciler, köylü çiftçi değil doğrudan doğruya sermayedarlar.!

Sermaye ucuza et yedirmez, hatta suyu ile ucuza içirmez.!

1 KG CANLI HAYVANIN MALİYETİ

Besiciler ithal 250-300 kg canlı ağırlığa sahip besilik danaların canlı kilosunu 3.70 Amerikan Dolarından ESK vasıtası ile ithal lisansı verilen firmalardan satın alıyorlar. İthal edilen canlı hayvanlar 8 ay (240 gün) besleniyorlar.. Kesif yemin kilosu alotarim.com un 2017 Eylül fiyatlarına göre 50 kilogramlık torbası 48 TL olup kilosu yaklaşık 1 TL kabul edelim. 1 adet sığır günlük 40-50 litre su içer, ortalama günlük 5 kg kesif yem, 5 kg saman ve 5 kg mısır sılajı yer. 240 gün boyunca sığır başına 100 TL veteriner hekimlik gideri ve ilaç, sığır başına aylık 1 TL elektrik gideri olur. 100 başlık bir ahıra aylık 3000 TL ‘den 1 işçi yetiyor Güney Amerika’dan ithal edilen bu canlı hayvanların her biri yukarıdaki yem tüketim miktarlarına göre her gün 1,3 kg canlı ağırlık kazanıyor. Yani 5 kg fabrika yemi, 5 kg mısır sılajı, 5 kg sılaj yedirdiğinizde günlük 1,3 kg canlı ağırlık kazanıyor. Yine katologuna göre bu hayvanlarda randıman oranı % 65 olup 8 ayda ekonomik kesim ağırlığına ulaşıyor. Canlı hayvanın canlı ağırlığı ile kesilip sakadatı çıkarıldıktan sonraki karkas denilen ağırlığı arasındaki farka ‘’randıman’’ deniliyor.

Şimdi hesaplamalara geçelim.

İTHAL 1 KG CANLI HAYVANIN İTHAL BESİCİLERE MALİYETİ ?

İthal Dana Satın Alımı

250 kg x3,70 USDx3,75 TL

3561

Saman Maliyeti

240 günx5kgx0,3 TL

360

Mısır Sılaj Maliyeti

240 günx5kgx0,3 TL

360

Kesif Yem Maliyeti

240 günx5kgx1TL

1200

Hayvan başına işçilik

240 gün x1 TL

240

vet,elk, su, vs,nkl

 

100

 

Toplam Maliyet

5821

Tablo: 1- İthal Güney Amerika Menşeeli 1 adet dananın 8 ay sonraki maliyet tablosu

5821-3561= 2260 TL besicilerin Türkiye’de yaptığı harcama

5821 TL/250 kg+312kg=5821/562 kg= 10,35 TL/KG – 1 Kg canlı hayvanın besicilere firesiz maliyetidir.

1kg canlı ağırlık piyasa- fiyatı 18-20 TL dir. Ortalama 19 TL’yi esas alalım.

(562kg-% 10 fire)=505.8 Kg canlı satışa esas alınan kilo

505.8x19 TL= 9610 TL ‘den besici satıyor.

Fireyi düştüğümüz zaman canlı net maliyet 11,50 TL oluyor (5821 TL/562 kg)

BESİCİ BİR CANLI HAYVAN BAŞINA NE KADAR KAZANIYOR ?

9610TL-5821TL =  3789 TL canlı hayvan başına besicinin net kazancıdır.

100 canlı hayvanda 378900 TL net kazanıyor besiciler.

Korkunç bir kazanç değil mi bu?

Kaç kuruş sermayeye karşı bu parayı kazanıyorlar? Hesaplayalım.

2260 hayvan başı masrafx100 adet hayvan= 226000

İthal dana satın alımı: 3561x100 adet hayvan= 356100

226000+356100= 582100 =Sermaye gerekiyor!

356100/572100= % 62 sermaye kazanç oranı

İthal canlı hayvan ithal etmekle et ucuzlatılmıyor, sektöre sonradan ithal-şehirli besiciler 8 ayda zengin ediliyor.

Bunun amortismanı, samanın 0,60 TL olduğunu vb unutmuşsunuz, bilmiyorsunuz diyen dostlara 100 başlık ahır Polatlı’da 80 başlık ahır aylık 2500 TL’den kiraya 2017 Eylül ayında tutulduğunu bildiririm.! Bu da canlı hayvan başına 8 ayda ne kadar maliyet düşeceğini itiraz edenler hesaplasın.! Saman üretim mevsiminde tedarik edenlere 0,3 TL idi.  

İthalatla ilgili  görüşüm alınan bir TV kanalında besiciler para ile beştaş oynuyor dediğimde besicilerin Konya dernek başkanı ispat et demişti. İşte ispatı rakamlar.

Canlı hayvan fiyatları yeterli üretim ile düşürülebilir, ithalat ile fiyat düşüşü geçicidir, yerli üretime zarar verir. Yeterli üretimin nasıl sürdürülebilir hale getirile bilirliğini çok yazdık.

Et , canlı hayvan açığını, çiğ sütün maliyetinin altında sattırma politikası yaratıyor.

Hayvancılıkta destekleri artırmanın faydasının olmadığını bakanlık bürokrasisi 7 yıldır göremedi:

Havuzun altı delik olunca istediğiniz kadar su koyarsanız koyun havuzu dolduramazsınız.

Çiğ süt-damızlık üretenin çiğ sütünü maliyetinin altında sanayicilere sattırıranız, dişi buzağıyı, düveyi damızlık olarak  besleyemeden besicilere satmaz zorunda bırakırsanız hayvancılık havuzunu dolduramazsınız..

Değerli okuyucularım, değerli çiftçilerimiz, besicilerimiz. Kimsenin kazancında gözümüz yok.

 

Ama gıdaya erişim her insanın hakkıdır.  

2017 EYLÜL AYI YEM FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Çapar Kanat

Çiftçi

Son Düzenlenme

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014