ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

BESİCİYE FİYAT VE PAZAR GARANTİSİ Özel

Öğeyi Oyla
(3 oy)

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile imzalanan "ithal Hayvan Tedariki Protokolü"na dikkat çeken Yılmaz, bu protokol ile besiciye fiyat ve pazar garantisi sunulduğunu ifade etti.

Başkan Yılmaz: "Yapılan görüşmelerde Et ve Süt Kurumu Sincan Kombina Müdürü İsmail Erim Köseoğlu bu kapsamda kesüecek hayvanların sözleşmelerinin Kastamonu'da yapılıp, kesiminin işletme onay belgeli mezbahanede kesilebileceğini ifade etmiştir" diye konuştu.

Besiciye fiyat ve pazar garantisi Kastamonu Kırmıza Et Üreticileri Birliği Başkam Turhan Yılmaz, sözLeşmeli besicilik konusunda açıklama yaptı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile imzalanan "ithal Hayvan Tedariki Protokolü"na dikkat çeken Yılmaz, bu protokol ile besiciye fiyat ve pazar garantisi sunulduğunu ifade etti. Başkan Yılmaz: "Yapılan görüşmelerde Et ve Süt Kurumu Sincan Kombina Müdürü smail Erim Köseoğlu bu kapsamda kesilecek hayvanlann sözleşmelerinin Kastamonu'da yapılıp, kesiminin işletme onay belgeli mezbahanede kesilebileceğini ifade etmiştir" diye konuştu Yılmaz, açıklamasında şu cümlelere yer verdi; "Bilindiği üzere Merkez birliğimizce 5-20 baş ithal hayvan dağıtım faaliyeti fikri ortaya atılmış ve çalışmalar başlatılmıştır Gönderilen listeler incelenirken, Bakanlıkça gerekli mevzuatın hazırlanması beklenmiştir. Bu çerçevede Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün 04.02.2015 tarihli 'Sözleşmeli Besicilik Yapan Yetiştiriciler için Besilik Sığır İthalatı Talimatı' yayımlanmıştır. Bu talimat üzerine bazı istisnalar sağlanması kaydı ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile 'thal Hayvan Tedariki Protokolü' yapılmıştır. Burada amaç; yıl içinde arz düşüklüğü nedeni ile sıkıntı yaşanmaması için üretime katkıda bulunmak ve daha kaliteli besilik hayvanı daha ucuza temin etmektir. Et ve Süt Kurumu ile birlikte TC. Ziraat Bankası ile bunun için 50 indirimli kredinin (yaklaşık 5 faizli) kullandırılmasında kolaylık sağlanması, vade ve hayvanlann teminat kabul edilmesi konularında görüşmelerimiz sürmektedir. Bu ithal hayvanlardan getirmek isteyen üreticiler öncelikle il veya ilçelerin bağlı olduğu kombina ile 'Alım Sözleşmesini' imzalamak zorundadır. Yani ithal edilecek hayvanlar Et ve Süt Kurumu' na kestirilecektir. Yurt içinden kuruma hayvan kestirdiğimiz şekilde bu sözleşmelerin ekinde Birlikçe verilen kefalet senedi ve üreticinin imzalayacağı taahhütname yer alacaktır. 04.02.2015 tarihli talimata göre kapasiteye bağlı olarak ahırda bulunan besilik sığır sayısı kadar ithal izni verilecektir. Buna göre örneğin; 4 başlık ahm olanın ahırında 2 besilik hayvan varsa 2 baş için, 10 başlık ahin olanın ahırında 5 besilik hayvan varsa 5 baş için, 100 başlık ahin olanın ahırında 50 besilik varsa 50 baş için veya 1000 başlık ahır kapasitesi olanın içeride 500 besilik hayvanı mevcut ise 500 baş için ithal izni alabilecektir. Bu talimat Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında da yer almaktadır. İthalat Avustralya, Brezilya ve Uruguay'dan yapılacaktır. Kastre edilmemiş etçi ve kombine ırklar getirilecektir. Fiyatı kilogramı 5 Dolardır. Artı nakliye ve karantina masraflan üyelerimize aittir. Konu ile ilgili müracaatlar Kırmızı Et Üreticileri Birliğince değerlendirilecektir. Yapılan görüşmelerde Et ve Süt Kurumu Sincan Kombina Müdürü ismail Erim Köseoğlu bu kapsamda kesilecek hayvanlann Sözleşmelerinin Kastamonu da yapılıp kesiminin işletme onay belgeli mezbahanede kesilebileceğini ifade etmiştir. Üreticilerimizin bilgisine sunulur.

ET VE SÜT KURUMUNDAN KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞA DESTEK

Son Düzenlenme

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014