ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (DTÖ-WTO) Özel

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (DTÖ-WTO)

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (DTÖ-WTO)

Dünya Ticaret Örgütü, ülkelerin ticaretinin gelişmesi, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı amacıyla, uluslararası piyasada serbestinin sağlanmasını kurallara bağlayan bir kuruluştur.

DTÖ, GATT(Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması)’ın 15 Aralık 1993 tarihinde sona eren Uruguay Round müzakereleri sonrasında 1995 yılında kurulan ve GATT’a taraf olan tüm ülkelerin üye olduğu bir kurumdur. Sekretaryası Cenevre’de bulunan DTÖ’nün temel görevleri, üyeleri arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve gelecekte gerçekleştirilecek çok taraflı ticaret müzakereleri için bir platform oluşturulmasıdır. Yalnızca malların ticaretini konu alan ve sağlam bir yasal temeli olmayan GATT’ın aksine DTÖ, hizmetler, yatırım, fikri ve sınai mülkiyet gibi farklı alanları da kapsar. DTÖ’nün kurulmasından sonra GATT, DTÖ kapsamında yer alan birçok anlaşmadan biri halini almıştır. 2007 Ocak ayı itibariyle Dünya Ticaret Örgütü, 150 üyeden oluşmaktadır. Üye ülkelerin yapmakta oldukları tüm anlaşmalar ve taraf oldukları bütünleşmeler DTÖ tarafından karara bağlanarak yapılmaktadır. Genel amacı, yapılan anlaşmalar veya bölgeselleşmeler sonucunda dünya ticaretini veya diğer üye ülkelerin ticaretini haksız rekabete uğratmamaktır.

Türkiye, 1 Ocak 1995 yılında GATT'ın DTÖ olmasıyla üye olmuştur. Türkiye ile DTÖ arasında yapılan anlaşmalar; tarım, antidamping, ödemeler dengesi, gümrük değerleri, ithalat yasakları, bölgesel ticaret anlaşmaları, teknolojik ürünler, menşe kuralları, korunma önlemleri, hizmetler, ticarette teknik engeller, tekstil, fikri mülkiyet hakları, ticaret ve gelişme gibi konular üzerine yapılmaktadır.

Son Düzenlenme

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014