ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

VETERİNER HEKİMLERE BU HAKSIZLIK YAPILMAMALI ! Özel

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

VETERİNER HEKİMLERE BU HAKSIZLIK YAPILMAMALI !

VETERİNER HEKİMLERE BU HAKSIZLIK YAPILMAMALI !

Veteriner hekimler, sağlık çalışanları ile ilgili yapılan yasal düzenlemeye itiraz ediyor.

Son günlerde görsel ve yazılı basında, TBMM ye sevk edilen torba yasayla, sağlık çalışanlarının özlük haklarında yapılacak iyileştirmelerle ilgili bazı bilgiler yer almaktadır. Ve bu iyileştirmelerin, beşeri hekimler ile diş hekimlerini kapsadığı belirtilmektedir. Oysa veteriner hekimler de 657 sayılı Kanun kapsamında beşeri hekimlerle birlikte "Sağlık Hizmetleri" sınıfında, aynı özlük haklara sahip olarak yer almaktadır.

Veteriner hekimler, hizmetlerini köy ve ahır şartlarında zorlu bir çalışma ortamında, ayrıca 200 den fazla zoonoz hastalık riski altında yürütmektedirler. Bu nedenle, 2008 yılına kadar yılda 2 ay fiili hizmet zammı öngörülmüştü. Yasa değişikliği ile haksız bir şekilde bu fiili hizmet zammı kaldırıldı.

657 sayılı "Devlet Memurları Kanun'unun" 152. Maddesi Zam ve Tazminatları belirlemektedir. Burada beşeri hekimlerle veteriner hekimlerin aldığı tazminatlar eşittir. Bu tazminatlar; görevin önem ve niteliği ile eğitim seviyesi gibi hususlar dikkate alınarak belirlenmektedir.

Bu gün; taşrada 200 den fazla zoonoz hastalık nedeniyle, veteriner hekimlik ve beşeri hekimlik uygulamaları birçok konuda ortak çalışma alanları oluşturmuşlardır. Ve Dünyada "Tek Sağlık" konsepti uygulamaları başlatılmıştır.

Sağlık hizmeti alanında, benzer görev ve sorumluluk üstlenen ve ortak çalışmalar yürüten iki mesleğin özlük hakları yönünden eşit haklara sahip olması gerekir. Bu aynı zamanda Anayasal bir haktır.

Ancak; Bu güne kadar yapılan tüm düzenlemelerde hayvan sağlığı hariç tutularak veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmıştır. Bu gün yine aynı şekilde, sağlık alanında çalışanlarla ilgili yapılan özlük hakları düzenlemesinde, hayvan sağlığı alanında çalışan sağlık personeli hariç tutulmuştur. Bu düzenleme içerisinde veteriner hekimlerin mutlaka yer alması gerekir. Aksi durumda, Anayasa'ya aykırı bir düzenleme ortaya çıkacaktır.

Veteriner hekim camiası, bu adaletsiz yasal düzenleme nedeniyle infial içindedir.

Yasa Tasarısının Komisyonlardaki ve TBMM genel kurulundaki görüşmeleri esnasında, bu haksızlığın giderileceğini umut ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.MERKEZ KONSEYİ

 Talat GÖZET

 Türk Veteriner Hekimleri Birliği

 Merkez Konseyi Başkanı

Son Düzenlenme

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014