ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

TMMOB: HAYVANCILIK İSTATİSTİKLERİNE GÜVEN SARSILIYOR !

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 2004-2013 yılları arasında hayvan başına sağılan süt veriminin hiç değişmemiş olmasının, sadece hayvancılıkla ilgili istatistiklerini değil, bu istatistiklerden sorumlu kurumları da tartışılır hale getirdiğini vurguladı.
ANKARA(ANKA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası, 2004-2013 yılları arasında hayvan başına sağılan süt veriminin hiç değişmemiş olmasının, sadece hayvancılıkla ilgili istatistikleri değil, bu istatistiklerden sorumlu kurumları da tartışılır hale getirdiğini vurguladı.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, tarım sektörünün, Türkiye’nin cari fiyatlarla hesaplanmış Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının yüzde 7.4’ünü gerçekleştirdiği belirtilerek, sabit fiyatlar esas alındığında bu oranın yüzde 9.3 olduğu ifade edildi. Tarımdan sağlanan gelirde hayvancılığın payının yaklaşık yüzde 35 olduğu bildirilen açıklamada, “Hayvansal üretim değerindeki payı yüzde 60’a yakın olan sığır yetiştiriciliği ve buna dayalı tarımsal sanayi ise toplam tarımsal gelirin yaklaşık yüzde 20’sini sağlar. Gerek toplam tarımsal gelire gerekse hayvansal protein üretimine katkı bakımından ilk sırayı da sığırcılık alır” denildi.
 
-“SÜT VERİMİNİN HİÇ DEĞİŞMEMİŞ OLMASI SORUMLU KURUMLARI DA TARTIŞILIR HALE GETİRMELİ”-
 
Hayvansal üretime verilen desteklerin artırılması başta olmak üzere bazı olumlu gelişmeler olsa da, hayvansal üretimin sorunları ve ülke insanlarına yetmeyecek düzeyde gerçekleştirilen üretimin yarattığı olumsuzların devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı da faaliyetlerini açıklarken, 2002 yılında sadece 4 bin 300 olan 50 baş ve üzeri büyükbaş hayvana sahip işletme sayısını, 2013 yılı itibariyle 28 bin 412’ye ulaştırmış olduklarını ifade etmiştir. Bu değerlendirmede söz konusu işletmelerin üretime ve fiyatlara katkısı ile devlete maliyeti üzerinde durulmadığı gibi, bu süreçte kapanan ya da el değiştiren işletme sayıları hakkında da bir bilgi verilmemiştir. 2013 yılında ve daha önceki yıllarda da Türkiye sadece sığır eti değil, kasaplık ve besilik sığır da ithal etmiş ve bu üç kalem ithalat malı için yaklaşık 2,5 milyar dolar bedel ödemiştir. Bu değer hayvancılığa 2010-2013 yılları arasında verilen toplam desteğin yüzde 70’inden fazladır. Türkiye’de et ve sığır eti üretimi AB, ABD ve dünya ortalamalarının altındadır. Türkiye’nin hayvan varlığına, dolayısıyla hayvansal üretimine ilişkin değerler genellikle tartışma konusu olmuştur. Yalnız 2009 yılı için yaklaşık 10,7 milyon baş olan sığır sayısının 2013 yılında 14,4 milyon başa çıkması, yani yıllık ortalama yüzde 10.4 artması istatistiklere olan güveni iyice sarsmaktadır. Hele 2004-2013 yılında kültür ırkı sığır grubu başta olmak üzere sağılan hayvan başına süt veriminin hiç değişmemiş olması, sadece hayvancılıkla ilgili istatistikleri değil, bu istatistiklerden sorumlu kurumları da tartışılır hale getirmelidir.
Hayvansal üretimin yetersizliği yanında birçok nedene dayalı olarak üretim maliyetlerin yüksekliği ile tüketici gelirlerinin düşüklüğü, hayvansal kökenli besin tüketiminin dar gelirli kesimlerce iyice azalmasına yol açmaktadır. Öyle ki TÜİK tarafından yürütülen bir çalışmada ‘iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemek yiyemeyenlerin oranı’ 2012 yılı için yüzde 56.1, 2013 yılı için de yüzde 46.1 olarak bildirilmektedir.  Ülkemiz hayvancılık politikaları bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bu konu üretici, sanayici, tüketici ve çevre boyutları ile değerlendirilmeli uygulanan destekleme politikaları da bu bütüncül yaklaşımın sonucu olarak şekillendirilmelidir.
Son Düzenlenme

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014