ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

2015 yılı Mart ayı Proje Hibe Destekleri

RİZE DE ÇAY VADİSİ VE ADASI KURULACAK

Çay sektörünün geliştirilmesi amacıyla 500 milyon lira harcanarak Rize'de "çay vadisi ve çay adası" oluşturulacak - DOKA Genel Sekreteri Kaldırım: "Çay adasıyla bölgeyi bir vadi olarak değerlendirerek, organik çayı daha ileri düzeylere taşımayı planlıyoruz" - "Botaniğiyle, adasıyla ve farklı tematik çalışmalarla çayı bir turizm değeri olarak kullanmak istiyoruz"

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Rize'de çay sektörünün geliştirilmesine yönelik projeler kapsamında, "çay vadisi ve çay adası" kurma çalışmalarını hayata geçiriyor.

Rize'de yaklaşık 500 milyon lira harcanarak hayata geçirilecek projeyle, şehirde binlerce üreticinin ekmek kapısı olan çayın fiyatının ve ihracatının artarak, bölgeye ciddi bir katma değer sağlaması bekleniyor.

DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada çay üretiminde Türkiye 'nin, Türkiye'de de Doğu Karadeniz ve özellikle de Rize'nin en önemli üreticilerden olduğunu belirtti.

Bölgede çay sektörünü geliştirmeye yönelik çeşitli projeler yapıldığını dile getiren Kaldırım, "Bu kapsamda yapılan en önemli projelerden biri de 'çay vadisi ve çay adası' kurma çalışmalarıdır. Çay adasıyla bölgeyi bir vadi olarak değerlendirerek, organik çayı daha ileri düzeylere taşımayı planlıyoruz. Bu şekilde hem yeni ürünler üretilecek hem de turizme hizmet edebilecek kompleks bir proje hayata geçmiş olacak" dedi.

Kaldırım, geleneksel çay sektörünün ve çaycılığın önemli bir alanı kapsadığını vurgulayarak, "Dünyada çay üretiminde bölgemiz 5. sırada yer alıyor. Çay sektörü çok önemli bir sektör ama artık Ar-Ge, inovasyon ve altyapı çalışmalarıyla biraz daha katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi gerekiyor. Bunun dışında ihracatta yaşanan sorunlar da aşılarak, dünyada çok önemli bir Türk çayı markası yaratılmalı. Bu alanda ticaret borsası ve ticaret sanayi odalarının güzel çalışmaları var" diye konuştu.

- "Projeyle eko ve agro turizminin de gelişmesini arzu ediyoruz"

Proje kapsamında Ar-Ge çalışmaları yapılacak Çay Araştırma Merkezine başlandığını anlatan Kaldırım, "çay vadisi ve çay adası"nda çay parkı, çay hobi bahçesi, botanik bahçe temalı çay satış çarşısı, çay müzesi, mini çay eko köyleri, organik çay bahçeleri, rehabilitasyon merkezi, kongre ve sergi merkezleri ile turizme dönük otellerin yer alacağını kaydetti.

Kaldırım, projeyle eko ve agro turizminin de gelişmesini arzu ettiklerine değinerek, bölgeyi ziyarete gelen turistlerin organik çay bahçelerinde Doğu Karadeniz kültürünü ve tecrübeleri yaşamasını istediklerini ifade etti.

Türkiye'nin çayı iç pazar ağırlıklı ürettiğine dikkati çeken Kaldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talep çok fazla ve Türkiye sadece iç pazara hitap ediyor. O nedenle biraz daha yüksek ürünler üretmek çok daha önemli. Bu proje hem çayın fiyatını hem de ihracatını artıracaktır ve bölgeye ciddi bir katma değer sağlayacaktır. Bu kapsamda Rize'yi odak nokta seçtik ve burada botaniğiyle, adasıyla ve farklı tematik çalışmalarla çayı bir turizm değeri olarak kullanmak istiyoruz. Bunun dışında teleferikle de çay satışı yapmayı düşünüyoruz. Rize'de yapacağımız geniş kapsamlı projeyle, turizme hizmet verebilecek ve bölgenin ciddi katma değer elde edebileceği bir çay sektörü oluşturmayı hedefliyoruz. "

Çetin Oktay Kaldırım, projenin, Ar-Ge ve çay parkı çalışmalarıyla başladığını, en kısa sürede projeyi tamamlayarak hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

 

 

Kategori Tarım

G20 Tarım Bakanları Toplantısı"nın ana teması

Kategori Tarım

'' HAYDİ KÖYÜMÜZE DÖNELİM '' E KREDİ VE HİBE

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Ağrı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ceren Kurğa, SERKA İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-5 ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında proje başvurularının sunulması için 2015 yılı teklif çağrısının başladığını açıkladı.

SERKA Ağrı Yatırım Ofisi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Serhat Kalkınma Ajansı Ağrı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ceren Kurğa, Ağrılılardan bu teklif döneminde proje beklediklerini söyledi. Ocak ayı içerisinde Ağrı merkez ve ilçelerini gezerek teklif çağrıları ile ilgili bilgiler vereceklerini ifade eden Kurğa, “Kar amacı güden başvuru sahiplerine yönelik ilan edilen İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-5’in amacı; TRA2 Bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin ve kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde yeni yatırımların desteklenmesi yoluyla yerel potansiyelin harekete geçirilerek bölge ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 5 milyon TL’dir. Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, 5200 Sayılı Kanun kapsamında kurulan birlikler ve kar amacı gütmeyen kooperatiflere yönelik ilan edilen Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nın amacı; TRA2 Bölgesi’nin yaşanabilirlik düzeyinin kamu kurumları ve sivil toplum önderliğinde sosyal kalkınma çalışmaları ile yükseltilmesidir.

 

Programın toplam bütçesi 4 milyon TL’dir” dedi.Bölge genelinde gelen projelerin büyük bir titizlikle incelendiğini ve bu yüzden herkesin büyük bir dikkatle bölgeye uygun projeler hazırlamasını isteyen Ceren Kurğa, “Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve 5355 Sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik ilan edilen Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın amacı; TRA2 Bölgesi’nde yaşam memnuniyet düzeyinin yükseltilerek bölge dışına göçün engellenmesine katkı sağlamaktır. Programın toplam bütçesi 3 milyon 800 bin TL’dir. 2015 yılı mali destek programları için elektronik ortamda (KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) son başvuru tarihi 20 Mart 2015 saat 23.59, proje dosyalarının matbu olarak ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 27 Mart 2015 saat 17.00’dir” şeklinde konuştu.

Kategori Eğitim

EĞİTİM RAPORUNUN GÖZ ÖNÜNE SERDİKLERİ

Kategori Eğitim

AÜ Kalkınma Çalışmaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gülçubuk: "Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına da okullardaki gibi süt dağıtılabilir, bunun üzerinde ciddi biçimde düşünülmesi gerekir" "Mevsimlik tarım işçilerinin yüzde 80'inin aylık gelirinin 750 TL'nin altında" 

Kategori Tarım

KAMUYA PERSONEL ALINACAK

KAMUYA PERSONEL ALINACAK

Dış İlişkiler, Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federika Mogherini ve İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Christos Stylianides Türkiye'deki Suriyeli mültecileri ziyaretleri sırasında AB’nin vereceği yeni mali desteği açıkladı.

Suriye'den Türkiye’ye gelen mültecilerin artan sayısı karşısında AB Komisyonu, hem Türkiye'ye hem de Türkiye üzerinden sınır ötesi sağlanacak yardımla Suriye'ye ilave 10 milyon € ile mali desteğini arttırma kararı verdi. AB’nin Suriyeli mültecilerin gereksinimlerinin karşılanması konusunda Türkiye'nin yanında yer almaya ve bu bölgesel kriz ve insanlık dramına siyasi bir çözüm bulmak üzere üzerine düşen rolü yerine getirmeye kararlı olduğunu belirten Mogherini, bu mali kaynağın kamplar dışında yaşayan ve nakit yardımı programına dahil olmayan mültecilere sağlık ve teçhizat yardımı sağlanmasında da kullanılabileceğine işaret etti. İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Christos Stylianides ise Türkiye’de devlet ve halkın göstermiş olduğu çabaların takdirle karşılandığını belirtti ve AB’nin Türkiye'nin yanında yer almaya devam edeceğini söyledi. Suriye krizinin başlangıcından bu yana AB Komisyonu Türkiye’deki mültecileri desteklemek üzere 187,5 milyon €’luk katkıda bulun du. Krizin başlangıcında tahsis edilen kaynağın büyük bir bölümü kamplardaki mültecileri desteklemek için kullanılırken, 2014’den bu yana yapılan yardımlar genellikle kamplar dışında yaşayan mültecilere destek vermek amacıyla kullanılmaktadır. Suriye krizinin Türkiye’deki etkilerini izlemekle görevli AB Komisyonu insani yardım yetkilileri, 2014 başında Kobani’den Türkiye’ye sığınan 200 binden fazla Suriyeli ve Iraklı mülteci akımı sonrasında AB’nin Türkiye’ye süratle yardım sağlamasına yardımcı olmuştur. AB yardımları ile ayrıca genç Suriyelilerin temel eğitimleri desteklenmektedir.

 

AB’nin özellikle Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki Türkiye’ye yönelik 2014 yılı eylem programı ile Suriyeli mültecilerin eğitimi için 9,9 milyon € sağlanmaktadır. Halihazırda AB, IPA kapsamında Türkiye’ye yönelik 40 milyon € finansmanlı ek bir program oluşturma çalışmaları yürütmektedir. Bu program, hizmetlere erişimin arttırılmasını, Türkiye’de ev sahibi konumunda olan topluma mali destek verilmesi ve ayrıca mültecilerin toplumla entegrasyonlarının kolaylaştırılmasını hedeflemektedir. Bunların yanı sıra söz konusu program ile Türk Hükümeti’nin göç yönetimi konusundaki idari kapasitesini arttırmasına yönelik doğrudan destek sağlanması da öngörülmektedir. Program orta vadede (2016/2017) Birleşmiş Milletler’e bağlı görev yapan bazı alt kurumlar tarafından uygulanacaktır. Kısa vadede (2015) ise AB’nin İstikrar Aracı (IcSP) kapsamında toplam 17 milyon €’luk bir bütçeyle ve BM Kalkınma Programı ile Uluslararası Göç Örgütü’nün katılımıyla yönetilecektir.

Kategori A.B

ATATÜRK DÖNEMİNDE TARIM POLİTİKASI

ATATÜRK DÖNEMİNDE TARIM POLİTİKASI

Kategori Tarım
Sayfa 1 / 10

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014