ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

BİR SÜMEYYE İLE KUŞ KATLİAMI

            Bir zamanlar Türkiye’ye yerleşme kararı almış ve yerleşmiş bir İngiliz vatandaşına “niçin Türkiye’ye yerleşme kararı aldınız?” sorusunu soran kişi şu cevabı almıştı:

İngiltere’de haftalar geçiyor ama aynı şeyler konuşuluyor, oysa Türkiye öyle mi? Akşam yatıyorsun sabah kalktığında hiç akla gelmeyecek konular konuşulmaya başlanmış oluyor. Bu hareketlilik bırakılır da İngiltere’ye dönülür mü hiç?

            Evet, ülkemiz gündem yönünden başka hiç bir ülkede emsaline rastlanmayacak kadar bereketli bir ülke. Bir mesele kapanmadan çoktan başka bir mesele gündemimize girmiş oluyor. Mesela geçtiğimiz haftayı ele alalım: Adice katledilen Özge can ve onun beraberinde getirdikleri konuşulurken gündemi değiştirmek isteyen odaklar bir anda Fuat Avni bombası ortaya attılar. Ancak bomba ellerinde patlayınca durumu kurtarmak isteyen havuz medyası daha büyük bir bombaya sarıldı. Bu sefer konu Sümeyye’ye suikast yalanıydı. 

           Öncelikle havuz medyası denen zift dünyasının böyle bir haberle çıkması, “yalandır, iftiradır” hükmüne varmamızı gerektirdi.  Özellikle 17-25 Aralık sürecinden bu yana malum medyanın zihinlerimizdeki karnesi hiç de iyi değil. Aslında sadece biz değil Akp’liler de dahil bütün Türkiye buna inanmıyor. Çünkü burada havuzu yönlendiren iradenin yani sarayın bir algı operasyonu yürüttüğü akıl sahibi olan herkes tarafında anlaşılabiliyor. Kendilerinin de sürekli ifade ettikleri gibi geçmişte yaptıkları, şimdi yaptıklarının teminatı olunca bu sonuç ortaya çıkıyor. Peki bir insan bunun görüleceğini bile bile hem de kendi kızı üzerinden niçin siyaset devşirmek ister? Bunu yaparak bir taşla kuş katliamı yapacağına inanır, etrafındakilerin de buna inanacağına emin olur da ondan. Şimdi müsaadenizle Sümeyye olayından hangi hedeflere ulaşmak amaçlanıyor sıralayalım:

1.Sümeyye’nin vekil olmasına karşı olan özellikle parti içi tepkileri  dindirmek, onlara “bakın Sümeyye hedefte, koruma kalkanına alınması lazım, yarın bu muhalefet kim bilir neler planlar?” mesajını vermek.

2.Mecliste kavgası verilen güvenlik paketinin geçmesi için bu ülkede en tepedeki adamın bile ailesi tehdit altında algısı oluşturmak.

3.Gelecekte lider olup partinin ve ülkenin başına geçmesi arzulanan Sümeyye’ye ihtiyacı olan itibarı, hapis yatarak değil de başarısız bir suikast girişimi sonunda vermek.

4.Seçime giderken yüzde yirmilere varan kararsızların oylarını mağduruz edebiyatına yeni  bir hikaye ekleyerek kendi taraflarına  çekmek.

5.Bütün bunlara ulaşırken  aynı zamanda amansız düşmanı olan kesimin ne kadar da tehlikeli kendilerinin de ne kadar temiz ve masum oldukları ispatlamış olmak ve dahası…

          Bu güne kadar inanılması güç görünen bir çok şeyi  şöyle yada böyle toplumun bir kesimine inandıran bu zihniyet, bu hedefe ne kadar ulaşır onu hep beraber göreceğiz. Ancak aklımızdan hiç çıkarmamamız gereken şey şu ki: Türkiye hiç iyi bir yere doğru götürülmüyor ve bunun önüne geçmesi gerekense yine aynı toplum.

İDİL BULUR

Kategori Siyaset

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,

Kategori Tarım

İNGİLTERE DE SÜT KANUNU VAR TÜRKİYE 'DE NİÇİN YOK

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Yeni yılda Meclis'te ilk olarak Perakende Yasa Tasarısı'nın görüşülmesini bekliyoruz" dedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yılda TBMM'de ilk olarakPerakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşülmesini beklediklerini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, küçük esnaf ve sanatkarın sorunlarının giderilmesi için perakende sektörünün kurallarını düzenleyen Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın zaman kaybedilmeden çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Yasanın çıkması ile haksız rekabetin engelleneceğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"1996 yılında Gümrük Birliği'nin başladığı süreçten beri bekleyen perakende sektörünü düzenleyen yasa tasarısının komisyonda kabul edilerek meclis gündemine gelmesi bizleri oldukça umutlandırdı. Yeni yılda Meclis'te ilk olarak Perakende Yasa Tasarısı'nın görüşülmesini bekliyoruz."

Palandöken, işletmelerin kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uymak kaydıyla indirimli ya da promosyonlu satış kampanyaları düzenleyebileceğini ancak kampanya sürelerinin işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres ya da faaliyet konusu değişikliğinde 3 ayı, tasfiye durumunda ise 6 ayı geçemeyeceğine dikkati çekti.

Yılın belli dönemlerinde alışveriş festivali düzenlenebileceğini belirten Palandöken, festival tarihlerinin, programın ve uygulama alanının önceden Bakanlığa bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

Palandöken, seri sonu, sezon sonu, ihraç fazlası, kusurlu ve benzeri malların, perakende işletmelerce, indirimli ya da fabrika çıkış fiyatı üzerinden yıl boyunca satılmasına olanak tanınacağına işaret ederek, "Sürekli indirimli satış yapan dükkanların ön taraflarında yada vitrinlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde indirimli satışı gösterir yazılar olacak. Böylece vatandaşın aldanması önlenecek" ifadelerini kullandı.

 

 

Kategori Ekonomi

PUTİN VAZGEÇSE DE RUSLAR TÜRKLERDEN VAZGEÇEMİYOR MU ?

Geçtiğimiz günlerde Kırklareli ÇŞB İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda   “KIRKLARELİ il VIZE, ilce Topçu Köyü mevkiinde TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan IV. GRUP LİNYİT KÖMÜRÜ OCAĞI projesi ile ilgili olarak  ÇED Süreci başladığı 15 OCAK 2015 te de Topçuköy’de Halkı Bilgilendirme Toplantısı yapılacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Proje Tanıtım Dosyasında Gerekçe alt başlığında ise “83628 ruhsat numaralı sahada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalar çerçevesinde fakir ailelere yapılan kömür yardımı uygulamasında kullanılmak ve ülkemizin enerji gereksiniminin yerli kaynaklardan karşılanması için planlanmaktadır. Projenin konusu; açık işletme yöntemiyle sahadaki ekonomik olarak üretilebilecek linyit kömürünün bulunmasıdır.” Denilmektedir.

TERMİK SANTRAL KURULAMAZ…

Çünkü; 1/100 ve 1/25 binlik çevre düzeni plan hükümlerinde

2.50. Planlama alanı sınırları dâhilinde, bu planda getirilen koşulları karşılayacak ve rehabilite edilerek çevreye duyarlı hale getirilecek mevcut yasal sanayiler  dışında, aşağıda belirtilen ve çevresel kirleticiliği yüksek olan ve/veya çevresel tahribe neden olan sanayi türleri ve kullanımlar kesinlikle yer almayacaktır; hükmü var olup, • Kömüre Dayalı Termik santraller bu sanayi türlerinden birisidir.

Projenin Tanıtım Dosyasında  Proje Ömrü alt başlığında ise;

“Proje kapsamında toplam 887,39 hektarlık çalışma alanında toplam 60 yıl süre ile üretim yapılması planlanmaktadır” Deniliyor.

                YOKSULLUK 60 YIL MI SÜRECEK..?

Oysa ki yoksulluğun 60 yıl sürmeyeceği, Kalkınma Bakanlığı  2014-2018 dönemini kapsayacak olan Onuncu Kalkınma Planında,  Türkiye’nin uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara çıkmış, yüksek gelir grubu ül￾keler arasına girmiş ve mutlak yoksulluk sorununu çözmüş bir ülke haline gelmesi amaçlanmaktadır.Denilmektedir.  

Yoksulluk, Bakanlık Programına göre 60 yıl sürmeyeceğine göre, Eğer bölgede ki kömür ile enerji ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor ise,  1/100 ve 1/25 binlik Çevre Düzeni Planlarına aykırılık teşkil etmektedir.

                Kalkınma Bakanlığı aynı planda  “ kirliliğin önlenmesi çalışmalarına, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunması ile sürdürülebilir kullanımına öncelik verilmesini ve doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün oluşturul￾ması amaçlanmaktadır.

                Kırsal kalkınma politikasının temel hedefi, kırsal toplumun iş ve yaşam koşul￾larının bulunduğu yörede iyileştirilmesidir. Kırsal politikanın genel çerçevesini ise; kırsal ekonominin ve istihdamın güçlendi￾rilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması, sosyal ve fiziki altyapının iyileştirilmesi ile çevre ve doğal kaynakların korunması oluşturacaktır.          

                Ancak; 83628 ruhsat numaralı toplam 3452,21 ha‘lık alanda  (34,522 Dekar) T.K.İ. (Türkiye Kömür İşletmeleri) Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından IV.Grup Linyit Kömürü Ocağı Projesi işletilmesi planlanmaktadır..  Planlanan alan Hasbuğa, Topçuköy ve Çavuşköy yerleşim ve tarım alanlarını da içerisine almaktadır.  

                Kalkınma Bakanlığı Kırsal politikalarda  çevre ve doğal kaynakların korunarak istihdam yaratılacağını, biyolojik çeşitliliğin korunmasını, doğal kaynakların sürdürülebilir tarım sektörünün oluşturulmasını hedefliyor.

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı ise hazırlanan Kamu Spotu ile  her akşam TV lerde, Tarım alanlarının gelecek nesiller için mutlaka korunacağı duyurusu yapılmaktadır.

                Üstelik, Proje kapsamında çıkarılacak kömürün kalori değeri yaklaşık 1800 - 2000 Kcal/kg. Sosyal yardımlaşma kömürü olarak verilmeden önce 3400 Kcal/kg değerinin sağlanması gerekmektedir. Kömür çıkarıldıktan sonra 25 km mesafede ki Kömür Kırma-Eleme, Yıkama, Kurutma ve Torbalama tesisine gönderilecektir.

Ancak; Kırklareli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu  Isınma Amaçlı Kömür Kalori değerleri hakkında verilen 23/10/2012 tarih ve  2012/02 sayılı kararda,  İl ve İlçe Merkezleri için 4000-4600 Cal.dir köyler ve beldeler için ise, 3200 Cal.dir.Dolayısıyla  çıkarılacak kömürden İl ve İlçe merkezinde ki yoksullar faydalanmayacaktır. Sadece  köyler ve beldeler ki yoksullar yararlanacak, Ancak kömürün kalitesi onlar için bile  sınır değerdedir.

Vize Şu anda bile Taş ve Çimento kamyonlarından yola çıkmaya korkan  insanlar, Bu defa kömür kamyonlarının trafiğe katılmasıyla, can ve mal güvenlikleri için ciddi tehdit oluşturacaktır.

Türkiye’de ki 9 sakin şehirden biri olan Vize Uluslar arası statüye sahiptir. Vize tarihte Trakya topraklarında ki ilk Başkenttir. ilçemiz, Trakya’nın tek Cittaslow kenti unvanına sahip Vize’nin varlığı ve ünvanı Uluslar arası platformlarda tartışılır hale gelecektir.

Gelecek nesillerin yaşam alanlarını yok etmeye hiç kimsenin hakkı yok, onlar bunu hak etmiyor.

 

 

Göksal ÇİDEM DAYKO KIRKLARELİ İL TEMSİLCİSİ  

Kategori Çevre

İRAN ' IN TÜRKİYE ' YE ÖNERİSİ

İRAN ' IN TÜRKİYE ' YE ÖNERİSİ

1.MERSİN KALİTE SEMPOZYUMU SONA ERDİ

1.MERSİN KALİTE SEMPOZYUMU SONA ERDİ

Kategori Etkinlikler

TÜSİAD 'IN İKTİDARDAN İSTEDİKLERİ

TÜSİAD 'IN İKTİDARDAN İSTEDİKLERİ

Kategori Siyaset

GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANIRSA SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLER

Kategori Hayvancılık
Sayfa 1 / 27

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014