ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

BUNU ÜÇ KEZ YAPAN İŞTEN ÇIKARILACAK

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nın alt komisyondaki çalışmaları tamamlandı. Tasarıda yer alan bir maddeye göre işçinin iş güvenliği kurallarına uymaması durumunda işten çıkarılmasına ilişkin madde de değişiklik yapılarak, 3 kez uyarı kuralı getirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nın alt komisyondaki çalışmaları tamamlandı. Tasarının şubat ayında Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. İşçinin iş güvenliği kurallarına uymaması durumunda işten çıkarılmasına ilişkin madde de değişiklik yapılarak, 3 kez uyarı kuralı getirildi. Buna göre, işverenin, kişisel koruyucu donanımı kullanmaması, makine ve teçhizatın koruyucusunu etkisiz hale getirmesi, iş ile ilgili güvenlik kurallarına uymaması nedeniyle 3 kez uyarılan işçinin iş aktini feshetme hakkı olacak. 

Hizmet sektöründe gece çalışması 

Tasarıda yapılan değişiklikle sendikaların karşı çıktığı hizmet sektöründe fazla çalışma yaptırılmasına ilişkin hüküm eklendi. Yasaya göre gece döneminde fazla çalışma yaptırılamıyor. Buna karşılık fiili durum oluştuğunda mesai ücreti ödeniyor, buna karşılık denkleştirme süresi uygulanamıyor. Sanayiden sayılmayan işlerde (hizmet sektöründe) gece olarak tanımlanan süre içinde 7,5 saatten fazla çalışma imkanı sağlandı. İşverenler, 1,5 saatlik dinlenme süresi vererek, ya mesai ödemesi yaparak ya da denkleştirme uygulayarak, yazılı mutabakat almak kaydıyla çalıştırabilecek. 

Af süresi 6 aya çıkarıldı 

Tasarıda yapılan değişiklikle iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ya da hekimi sözleşmesi imzalamayan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerine yönelik af süresi uzatıldı. Daha önce yasa çıktıktan sonra üç ay içinde bu sözleşmelerini yapanların, geriye dönük cezaları silinecekti. Kabul edilen önergeyle bu süre altı aya uzatıldı.

İhale yasağı yumuşatıldı 

Ölümlü iş kazası meydana gelen maden iş yerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işverene iki yıl süreyle getirilen kamu ihalelerine katılma yasağı ‘iki yıla kadar’ şeklinde değiştirilerek,kusur oranları dikkate alınarak mahkemenin takdirine bırakıldı. Ayrıca şantiye şefl erine ve yapı denetim uzmanlarına iş güvenliği uzmanının görevlerinin verilmesine ilişkin düzenlemede tasarıdan çıkarıldı. 

Ödül-ceza yöntemi değişti 

Tasarıda, çok tehlikeli işyerlerinde, ölümlü iş kazası yapmayan işverenlere, işsizlik sigortası işveren payının yüzde 1 olarak uygulanması, ölümlü veya sürekli iş görmezlikle sonuçlanan kaza olması halinde ise normalde yüzde 2 olan primin, yüzde 3 olarak alınması hükmü vardı. Verilen önergeyle bu kaldırılarak, yüzde 3 prim uygulanması düzenlemesinden vazgeçildi, kazayı müteakip teşvikin son bulması hükmü getirildi. 

Uzaktan çalışma 

Tasarının en tartışmalı maddelerinden olan uzaktan çalışma tasarıdaki yerini korudu. Uzaktan çalışma, “işçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edinimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” şeklinde yeniden tanımlandı. 

Para cezalarında sadeleştirme 

Öte yandan, Alt Komisyon'da, verilen bir önergenin kabul edilmesi sonucu para cezalarıyla ilgili hükümlerde değişiklik yapıldı. Para cezalarında sadeleştirmeye gidildi. Buna göre, iş durdurma cezası alan işyerlerinde ayrıca para cezası uygulanması söz konusu olmayacak.

Sözleşmeli olarak işe başlatılan ancak daha sonra kadroya alınan iş ve meslek danışmanlarının maaşları, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenmeye devam edecek. Daha önce bu konuda hukuki boşluk bulunuyordu. 

Şantiye şeflerinin, iş güvenliğinden sorumlu olma zorunluluğu kaldırılıyor

Sözleşmeli olarak işe başlatılan ancak daha sonra kadroya alınan iş ve meslek danışmanlarının maaşları, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenmeye devam edecek. Daha önce bu konuda hukuki boşluk bulunuyordu.

Alt Komisyon'da verilen önergelerle tasarıya giren bazı düzenlemeler de şöyle: 

•Sözleşmesi feshedilen kısmi süreli çalışan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, fesih sonrası tazminata hak kazanırsa, bir yıllık sözleşme ücreti tazminat olarak verilecek. 

•Çalışma Bakanlığı bünyesindeki denetim elemanlarının işyerlerinde yaptığı denetimlere katılan mühendis, kimyager, biyolog ve tabipler harcırah vb. mali haklardan yararlanabilecekler. Kanunda boşluk olduğu için bu kişiler denetimlere gittiğinde harcırah alamıyordu. 

•Çalışma Bakanlığı bünyesinde bulunan AB Koordinasyon Dairesi, AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı’na dönüştürüldü ve AB ile yürütülen ortak mali yardıma dayalı projelerin yönetimi yetkisi dairenin görevleri arasına eklendi. 

•Çalışma Bakanlığı bünyesinden yurt dışı temsilciliklere sürekli görevle gönderilecek kişilerin yabancı dil bilmesi zorunluluğu kaldırıldı. 

•Önergeyle, tasarıda bulunan “şantiye şefi” tanımı kaldırıldı. Tanımla, tekniker ve teknik öğretmenlere de şantiye şefl iği sağlanmıştı. 

•Yapıya ilişkin teknik yükümlülüğü olan kişilerin, sorumlu olduğu yapıya ilişkin bilgilerin üye olduğu meslek odasına bildirilmesi zorunluluğu kaldırılıyordu. Verilen önergeyle bundan vazgeçildi, bildirim zorunluluğun devamı sağlandı. 

•Şantiye şeflerinin iş güvenliğinden sorumlu olma zorunluluğu kaldırıldı. 

•Mesleki yeterlilik mevzuatı tamamlanan işlerde, bu mevzuata uygun yeterlilik belgesi çalıştırma zorunluluğuna uyum süresi 8 ay olarak verilmişti. Kabul edilen tasarıyla bu süre 12 aya çıkarıldı. 

•Sanat ve kültür eserlerinde 15 yaşından küçük olan çalışanlar, günde 5 saatten fazla olmamak koşuluyla haftalık 30 saatten fazla çalıştırılamayacak.

 

ÜRETİCİLER ÇİĞ SÜTÜ DOĞRUDAN TÜKETİCİLERE ULAŞTIRMAK İSTİYOR! 

 

Kategori Ekonomi

GIDA GÜVENLİĞİNDE İSTİKRARLI İMİŞİZ !

4 Nisan’da Ankara’yı bu hükümete Dar edeceğiz

Dolgun, ‘’4 Nisan’da Ankara’yı bu hükümete Dar edeceğiz ‘’ dedi.

Türk Eğitim Sen Adana 1 Nolu Şube Başkanı Selahattin Doldun 4 Nisan 2015 Cumartesi Günü Saat 12.00’da Toros Sokak’tan Başlayacak olan Yürüyüş Ve Saat 14.00’da Kolej’de Yapılacak olan Dev Mitingle ilgili açıklamada bulundu.

%12 Ek Zam Talebini Dillendir!İş Güvencene Sahip Çık Mitingiyle ilgili bilgi veren Dolgun,Biz Susmayacağız, sizde susmayın dedi.

4 Nisan tarihinde Ankara’yı bu hükümete dar edeceklerini kaydeden Dolgun Adana’dan bu mitinge üç binin üzerinde memurun katılmasını beklediklerini söyledi.

Bu Mitinge katılmak isteyen Vatandaşların 3 Nisan Akşamı eski adliye civarı  İnönü caddesi Teksif İş hanı  Türkiye Kamu Sen Adana İl Temsilciliği önünde araçların hareket edeceğini ifade etti

Türkiye Kamu-Sen’in 4 Nisan 2015 tarihinde Ankara’da yapacağı büyük mitingle ilgili önemli açıklamalar yapan Türk Eğitim Sen Adana 1 Nolu şube Başkanı Selahattin Dolgun,Yüzbinlerce Memurun bu alanda hakkını arayacaklarını söyledi.

Dolgun,  “Bu mitingleri neden yapıyoruz? Çünkü insanların kendine getirilmeye ihtiyacı var. Bu miting konusunun temasını insanlara bir bir anlatacağız. Mitingimizin teması nedir? ‘Ek zammı unutma, iş güvenceme dokunma.’ Mitingimizin amacı; kamu çalışanlarının haklarına sahip çıkmaktır. 4 Nisanda Başkent’in göbeğinde bir araya gelerek tek yürek olacak ve ahlaksızlığa, namussuzluğa ve kul hakkı yiyenlere sessiz kalmayacağımızı hep bir ağızdan cesaretle haykıracağız.” Diye konuştu.

İktidarın devlet memurlarının iş güvencesini elinden almak ile ilgili değişik zamanlarda yaptığı konuşmaları Kamu Sen  Genel merkezinin bir  kitapçık haline getirdiklerini ifade eden Dolgun, Bu kitapçığı herkesin okumasını  istiyoruz. Öğretmenler odasında, Yurt-Kur’da, üniversitelerde, diğer kurum ve kuruluşlarda   bütün memurlar yaklaşan tehlikeyi artık görmelidirler dedi.

Dolgun, Devlet memurlarını idareciler ya da siyasiler tarafından kıdem tazminatı verilerek istenildiği zaman kapının önüne koyabilecek bir model getirecekler. Bütün devlet memurlarının bunu görmesi gerekir. Devlet memurlarının adeta canına kast ediliyor. Devlet memurlarına ‘Seni un ufak edeceğim, seni bitireceğim’ deniliyor. Alenen üzerimize gelen bu tehdide rağmen yandaş sendikanın bu kadar üyesi sendikaların bu sessizliğine nasıl sabrediyorlar, nasıl kabullene biliyorlar anlamıyorum. Buna anlam vermek mümkün değildir. Toplantılarda, istişarelerde her yerde ‘İş güvencemiz elimizden alınacak’ diye bas bas bağırıyoruz. İnsanlar iş güvencelerinin kaldırılacağının farkında değiller dedi.

4 Nisan 2015’teki miting kamu çalışanları için çok önemlidir diyen Dolgun Bütün kamu çalışanlarını Ankara’ya davet ediyorum. Gelin beraber bizlere kumpas kuranları tüm Türkiye’ye deşifre edelim. Kamu çalışanlarına nasıl bir gelecek oluşturmaya çalışıldığını bütün herkese gösterelim.Ayrıca, iş güvencesinin öneminin anlaşılması için 4/C’lilerin somut bir ibret olduğunu vurgulayarak “ iş güvencemizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. 4/C’lerin durumu herkese örnek olmalıdır. Onlarda bir zamanlar iş güvenceli kamu görevlileriydi. İş güvenceleri olmadığı için , kıdem tazminatları verildi ve kapının önüne konuldular.”açıklamasında bulundu.

 

 

Kategori Etkinlikler

AÜ Kalkınma Çalışmaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gülçubuk: "Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına da okullardaki gibi süt dağıtılabilir, bunun üzerinde ciddi biçimde düşünülmesi gerekir" "Mevsimlik tarım işçilerinin yüzde 80'inin aylık gelirinin 750 TL'nin altında" 

Kategori Tarım

2 MİLYAR İNSAN İTHAL GIDA İLE BESLENİYOR

2 MİLYAR İNSAN İTHAL GIDA İLE BESLENİYOR

Kategori Beslenme

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014