ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015 Düşük Faizli Kredi Uygulama Tebliği’nin yayınlandığını açıkladı.

Erdek Körfezi çevresinde yaşayan kişiler ve faaliyet gösteren kuruluşlar olarak, toprağımızı, havamızı, suyumuzu, aynı coğrafyayı paylaştığımız canlıları, insanlarımızı ve bizden sonraki nesillerimizi koruyarak geleceğimizi güvence altına almak üzere,

ERDEK KÖRFEZİ DAYANIŞMA PLATFORMU KURULUŞ BİLDİRGESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan, 50 milyon m2’lik Türkiye’nin en büyük sanayi bölgesini içeren, Balıkesir-Çanakkale 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planını, bölgemizi ve halkımızı temsil eden temiz bir plana dönüştürmek üzere harekete geçiyoruz.

 

- Ekonomimiz, zeytin, çeltik, meyve, sebze, baklagiller olmak üzere tarım; balıkçılık, tavukçuluk, küçük ve büyük baş hayvancılık, gıda sanayi, yenilenebilir enerji ve turizm sektörleri üzerine kuruludur.
- Ürettiğimiz gıdalar, İstanbul başta olmak üzere, tüm Türkiye sofralarına ve yurtdışına ulaşır.
- Dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi Marmara Birlik’in 3. en büyük kooperatifiyle, faydası her gün daha iyi anlaşılarak değer kazanan zeytin ve zeytin yağı üretiriz.
- Yüksek tepelerimizde, yenilenebilir enerji üretimi için rüzgar tribünleri çalışır.
- Erdek Körfezi, Marmara Denizi’nden geçiş yapan balıkların soluklanma ve yerli çeşitlerin üreme yeridir.
- Kapıdağ, dünyanın çeşitliliği en zengin yer florasına sahip bitkilerin yaşam alanıdır.
- Milli Parkımız Manyas Kuş Cenneti göçmen kuşların en önemli durağıdır.
- Yeraltı termal su kaynaklarımız kaplıcalarıyla sağlık turizminde dünyaca üne sahiptir.
- Erdek, milyonlarca insanın hatırasına sahip Türkiye’nin ilk sayfiye yerlerindendir.

Planla kurulmak istenen ve Bandırma’nın şu andaki yerleşik kentsel alanının beş misli büyük bir alanı kaplayacak olan sanayi ve depolama bölgesi, Erdek Körfezi’ndeki doğal yaşamı ve hali hazırdaki ekonomisini sona erdirecek kadar devasa büyüklüktedir. Nitelik olarak hiçbir kimyasal tesis kurulmasa bile, sadece artan ulaşım hareketleri ve kentleşmenin yaratacağı kirlilikle, Erdek körfezindeki yaşamın etkileneceği açıktır.    

Bir kenarı Marmara Denizi sahilince uzanan bu sanayi bölgesi, zamanla deniz suyunda ısınmaya ve kirliliğe neden olacak, milyonlarca liralık yatırım yapılmış turizm işletmeleri teker teker kapanacak, Erdek Körfezinde balıkçılık son bulacaktır. Oluşacak hava kirliliği zeytinciliği de olumsuz etkileyecektir.

Bölge, birinci derece deprem bölgesi içindedir ve üç kez depremle yok olmuş antik Kyzikos kentine birkaç kilometre uzaklıktadır. 17 Ağustos depreminde Tüpraş’da ve Aksa’da yaşanan sanayi faciaları hafızalarımızda iken, sanayi tesislerinin bu bölgede yoğunlaştırılması, beklenen büyük Marmara depreminde felaketlerin büyümesine ve ülke ekonomisinin çökmesine neden olacaktır.

Hâlihazırda kentsel atık su arıtma tesislerinden ve katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesislerinden yoksun olan bölgemizin, artacak kentleşme ile bir fosseptik denizine ve çöplüğe dönüşmesi kaçınılmazdır.

Bu sanayi bölgesinin neden olacağı göç dalgasının yaratacağı kültürel çatışmalar ve güvenlik sorunları da, bölgede yaşayan insanların huzur ve mutluluğunu ortadan kaldıracaktır.

Erdek Körfezi Dayanışma Platformu olarak, bölgemizde yaşayan insanlar için hem ekonomik, hem de sosyal bir yıkım oluşturacak bu planı reddediyoruz. Zehirli hava solumak, zehirli su içmek istemiyoruz.

Planda sanayi ve depolama bölgesi olarak ilan edilen alanın kamulaştırılarak, bir bölümünün iklim değişikliği sorununun çözümüne örnek oluşturmak üzere enerji ormanı olarak ağaçlandırılmasını, kalan bölümünde ise, bölgenin biyolojik çeşitliliğini koruyup geliştirmek ve ülkemizin tarımda giderek artan dışa bağımlılığını sona erdirmek üzere, tohum, fide ve fidan yetiştirmeye yönelik dünyanın en büyük kamu araştırma enstitüsünün ve yaşayan tohum bankasının kurulmasını istiyoruz.

Bu şekilde bölgenin tarımı bilen halkının yanı sıra, ülke geneline yayılmış binlerce işsiz ziraat, gıda ve orman mühendisine de istihdam sağlanabileceğini savunuyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Hükümetini, sanayi ve depolama bölgesinden vazgeçmeye, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını bölge halkı ile beraber çalışmaya ve karar vermeye çağırıyoruz.

 

Bu bölgede doğmuş ve yaşamayı seçmiş kişiler olarak, bu mücadele bizim için yaşamsaldır ve yaşamımız sonlanıncaya kadar sürecektir. 

Kategori Çevre

İŞTE ÇİFTÇİYE PARA KAZANDIRACAK BİTKİ

İŞTE ÇİFTÇİYE PARA KAZANDIRACAK BİTKİ

Kategori Tarım

BU İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMINA HİBE

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 30.01.2015 tarihli Resmi Gazetenin 2015/4  sayılı tebliğ ile, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine karar verdi.

5/7/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (TebliğNo: 2014/28) hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılmamış işlemler bu Tebliğ (2015/4) hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

2015-2018 yıllarında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsıyor.

Bir bakıma hibeler 2015-2018 yıllarını kapsayacak.

Anaç koyun ve keçi, anaç sığır yatırımlarına hibe verilecek.

Müraacat esnasında anaç koyun ve keçilerin en az 12 aylık (360 gün) yaşta olan dişi koyun ve keçi, anaç sığırdan ise 15 aylık (450 gün) yaşta olan sığır hibe kapsamına dahil olacak.

Hibe ahırlardaki basit ve esaslı onarımlara verilecek.Hibe damızlık boğa, damızlık koç-teke alımını da kapsıyor. Hibe ödemeleri hak ediş cetvellerine göre ödenecek.

İllerdeki proje yürütme birimleri, İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları, destekleri hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.

Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının % 50’si oranında hibe desteği uygulanır ve ahır-ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağılları kapsıyor

Projede yer alan damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının % 80’i oranında hibe desteği uygulanır ve damızlık boğa, damızlık koç-teke alımını kapsıyor.

 İnşaat yatırımı ile damızlık koç-teke alımı yatırım konusu Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde uygulanacak

 Damızlık boğa alımı yatırım konusu Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde uygulanacak

Bu Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. İnşaat işleri, damızlık boğa, koç ve teke alımları, başvurunun onaylanıp tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanır ve satın alınıp işletmeye konulacak. Yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesinde İl Proje Değerlendirme Komisyonunun görüşü doğrultusunda Bakanlık yetkili olduğu tebliğde yazıyır.

Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan, damızlık boğa, koç-teke almaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmayacaktır.

Desteklemeden yararlanacaklar

Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklemesinden Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kayıt altına alınmış  aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Yatırım konuları hakkında genel esaslar

Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, tadilatı, damızlık boğa alımı ve damızlık koç-teke alımını gerçekleştiren yatırımcılara destekleme ödemesi yapılacak.

Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe destek konusundan bir kez yararlandırılacak

Yatırım tutarı üst sınırı her yılın başında bütçe imkânları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenip il müdürlüklerine bildirilir. Bakanlık gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı yıl içerisinde değiştirebilecek

Onaylanan yatırım proje tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak

Her bir proje sahibi inşaat ve hayvan alımı yatırım konuları için birlikte ya da ayrı ayrı sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir. Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.

Yatırımcılar, yatırım sahasına ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

İnşaatlar hakkında;

Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ve yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu madde kapsamı dışında tutulacağı belirtildi.

Yeni yapılacak ahır/ağıllar; ahırlar, DAP ve DOKAP bölgelerinde kapalı veya yarı açık sistem, GAP ve KOP bölgesinde ise açık veya yarı açık sistem olacaktır. Ağıllarda ise ağıl tipi seçiminde il müdürlükleri yetkili kılındı

İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya bunlardan herhangi birini ve/veya esaslı onarım inşaatlarını kapsıyor.

İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında olamdığı tebliğde bildiriliyor.

İnşaatların destekleme hesaplaması yapılırken; proje onay tarihi itibariyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”de yer alan birim fiyatlar ve “İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları” esas alınır hükmü geçerli.

Damızlık boğa ve koç-tekeler;

Damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, büyükbaş işletmeleri 1 (bir) baş damızlık boğa, küçükbaş işletmeleri ise mevcut anaç koyun-keçi sayısının % 5’ini aşmayacak miktarda damızlık koç-teke alımı için uygulanacak hibe desteklemesinden faydalandırılacak

Bakanlıkça belirlenen teknik-sağlık şartlarını taşır. Desteğe konu damızlık boğa, koç-teke ırkları Bakanlıkça belirlenecek

Damızlık boğalar Bakanlık, TİGEM veya hastalıktan ari işletmelerden temin edilecek. TİGEM, projeden yararlanacak işletmeler için damızlık boğa ve koç-tekeleri gerek kendi yetiştirdiklerinden gerekse yurt içi ve yurt dışından temin edecek

Damızlık koç ve tekeler TİGEM ve/veya halk elinde ıslah projesi kapsamında olan işletmelerden bireysel veya bağlı bulundukları Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği vasıtası ile temin edilecek.

Düzenlenecek fatura, müstahsil makbuzu veya eşdeğer alım satım belgesindeki tutar Bakanlıkça belirlenen fiyatlardan fazla olan kısım yatırımcı tarafından karşılanacak

Hibe kapsamında satın alınacak erkek materyalin seçimi, il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince Bakanlıkça belirlenen teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılacak.

Hibe kapsamında satın alınan damızlık erkek materyalin üç yıl süre ile satılmayacağına ve işletmenin 3 yıl boyunca aktif olacağına dair taahhütname alınacak

Anne, baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satımlar destekleme kapsamı dışında olacak.

Damızlık boğa ve koç-teke alımlarında desteklemeye esas birim fiyatları her yıl Bakanlıkça belirlenecek. Bakanlık gerek duyduğunda belirlenen rakamları yıl içerisinde değiştirebilecek

Başvuru yeri, zamanı ve istenecek belgeler

Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyenler:İnşaat yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne, damızlık boğa, koç-teke alımı hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar il/ilçe müdürlüklerine başvuracak.

Başvurular her yıl Ocak-Şubat-Mart aylarında alınır. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini uzatatıp ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilecek

Başvurular yılı için geçerli olup, yatırıma alınamadığı takdirde sonraki yıllar için yeniden başvuru yapılması gerekecek

Başvuru sahibi, aynı yatırım konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair noter tasdikli taahhütname verecek

İnşaat yatırımları ile damızlık boğa ve koç-teke alımı başvurularında istenecek belgeler her yıl Bakanlıkça belirlenir ve uygulama rehberi ile yayınlanacak

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

Yatırımcı inşaat ve hayvan alımı yatırım konuları için ayrı ayrı veya birlikte başvuracak.

Yapılan başvurular, il proje yürütme birimince incelenecek ve rapor olarak, il proje değerlendirme komisyonuna gönderilecek. İncelenen başvurular geliş sırası esas alınarak yatırım konularına göre listelenecek.

İl müdürlüğü yatırıma uygun bulunan veya gerekçeli olmak şartıyla reddedilen başvuruları geliş sırasını esas alarak yatırım konularına göre inşaat, damızlık boğa ve damızlık koç-teke alımı başvurularını listeleyip, Genel Müdürlüğe bir üst yazı ile gönderecek.

Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonlarından gelen raporları inceler geliş sırası esas alınarak ve bütçe imkanları dahilinde onaylayarak  asıl ve yedek olarak listeleyip il müdürlüklerine gönderecek.

(5) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asıl listelerde yer alan yatırımcılara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre inşaat yatırım projesinin hazırlanmasını ve onaya sunulmasını, damızlık boğa, koç-teke alımlarının ise bir yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmesini yazı ile bildirecek

Destekleme hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması

Yatırımcı tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne başvuracak.

Hak edişler proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanacak

Onaylanan inşaat projelerinde, proje tamamlandığında hak ediş düzenlenecek

Onaylanan hayvan alımı başvurularında hayvan alımı gerçekleştikten ve işletmeye getirildikten sonra hak ediş düzenlenecek.

Hayvan alımları için düzenlenecek hak edişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı tespit sonrasında verilecek raporun esas alınması zorunlu olacak.

İnşaat hak edişlerinde il çevre ve şehircilik müdürlüğünden konu uzmanı en az bir teknik elemanın imzasının bulunması zorunlu olacak.

Yatırımcı  hibe alacağını  başkasına devredemez. Ancak, hayvan alımları Bakanlık veya TİGEM tarafından karşılandığında hibe edilecek tutar yatırımcı adına TİGEM’e ya da yükleniciye aktarılacaktır.

Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar

Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesi, damızlık hayvanın teslim edildiği ve inşaatın tamamlandığı tarihteki Bakanlıkça belirlenmiş ve ilan edilmiş damızlık fiyatları üzerinden yapılacaktır.

İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak edişler il proje değerlendirme komisyonu onayına sunulacaktır

Ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ödeme icmal cetveli ve hayvan alımları için hazırlanan ödeme icmal cetveli ayrı ayrı düzenlenerek onaylanır ve Genel Müdürlüğe gönderilecektir.

Proje için öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartıyla, gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir. Hayvan alımı Bakanlık ya da TİGEM tarafından karşılanan yatırımcılara ödenecek hibe tutarı yatırımcı adına yükleniciye veya TİGEM’e ödenmek üzere bankaya gönderilir.

Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından üçüncü kişilere devredilemeyecek ve temlik konulamayacak

Finansman ve ödemeler

Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın ilgili bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.

Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Uygulama ile ilgili olarak Bankaya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenecektir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

Devlet memurları, kamu işçileri ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları hibe desteğinden yararlanamaz ve başvuru yapamayacaklar.

 

Başvuru sahibi, aynı yatırım için Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanamaz, yararlanmış ise karar kapsamında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınacak.

DİĞER DESTEKLER İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA ETLİK TE KORKUNÇ İNFAZ

ANKARA ETLİK 'TE KORKUNÇ İNFAZ

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen "Hassas Tarım Uygulaması" projesi kapsamında arazilerdeki bitki sayısı, nem düzeyi ve tarlalardaki hastalıklar insansız hava araçlarıyla tespit edilecek.

Kategori Tarım

GTHB'NA 20 BİN KİŞİLİK KADRO İÇİN KANUN TEKLİFİ TBMM'YE VERİLDİ

ASELSAN'IN TARIMLA İLGİLİ ÇIĞIR AÇACAK ÇALIŞMASI

Kategori Tarım

3. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Benin Cumhuriyeti Tarım Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı’na pamuk üretiminde kullanılmak üzere, ekipman desteğinde bulunuldu.
Benin Cumhurbaşkanı Boni Yayi’nin 2012 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile resmi görüşmesini müteakip, Benin’in en temel sanayi ürünü olan pamuğun kalite ve rekoltesinin artırılmasına yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla, TİKA Tarım uzmanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet tarafından ön inceleme yapılmış ve Benin pamuk yetiştiriciliğini geliştirme projesi başlatılmıştı.
Benin’de 2012-2013 pamuk üretim sezonunda yaklaşık 300.000 hektar alanda 250.000 ton pamuk hasadı yapılmış, 2013-2014 pamuk üretim sezonunda ise yaklaşık 450.000 hektar alanda pamuk ekimi gerçekleştirildi. Ayrıca ülkede yer alan Bohicon ve ParakouPamuk Araştırma Enstitülerinin teknolojik seviyelerinin pamuk üretimi ve araştırmalarını gerçekleştirmek için gerekli tarım alet ve makinaları parklarının ve laboratuvarlarının son derece yetersiz, mevcutların ise çok eski teknoloji ye sahip oldukları için kullanılamaz durumda oldukları tespit edilmişti.
TİKA ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü İstasyonu işbirliğiyle yürütülen Benin pamuk yetiştiriciliğini geliştirme projesiBenin Cumhurbaşkanı Dr. Thomas BoniYayi tarafından bizzat takip edilerek destekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan seyahat çerçevesinde Benin Büyükelçisi Turgut Rauf Kural ve TİKA uzmanlarından oluşan heyeti makamına kabul etti.Görüşmede Benin Cumhurbaşkanı Dr. Thomas BoniYayi, TİKA’nın yapmış olduğu ekipman desteğinden duyulan memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasında söz konusu işbirliklerinin devam etmesi temennisinde bulundu.
Bu proje kapsamında, TİKA tarafından bazı eksikliklerin giderilmesi yönünde Benin Tarım Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda 4 adet mibzer ve 15 adet motorsikletin temin edilerek, pamuk zararlılarına yönelik tedavi yöntemlerinde ve arazilere ulaşım konularında başarılı olacakları öngörülmüştü.
Bu kapsamda, 4 adet mibzer ve 15 adet motorsiklet TİKA tarafından mahallinden temin edilerek Benin Cumhuriyeti Tarım Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı yetkililerine düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Benin Büyükelçisi Turgut Rauf Kural, TİKA uzmanları veBenin Cumhuriyeti Tarım Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı üst düzey yetkilileri katıldı.Bakanlık yetkilileri, Benin’de Pamuk Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında destek veren uzmanlara ve malzeme desteği sağlayan TİKA’ya desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundular.

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014