ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

3 TARIM İŞÇİSİNDEN 2' Sİ BORÇLU !

3 tarım işçisinden 2'si borçlu

BUNU ÜÇ KEZ YAPAN İŞTEN ÇIKARILACAK

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nın alt komisyondaki çalışmaları tamamlandı. Tasarıda yer alan bir maddeye göre işçinin iş güvenliği kurallarına uymaması durumunda işten çıkarılmasına ilişkin madde de değişiklik yapılarak, 3 kez uyarı kuralı getirildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nın alt komisyondaki çalışmaları tamamlandı. Tasarının şubat ayında Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. İşçinin iş güvenliği kurallarına uymaması durumunda işten çıkarılmasına ilişkin madde de değişiklik yapılarak, 3 kez uyarı kuralı getirildi. Buna göre, işverenin, kişisel koruyucu donanımı kullanmaması, makine ve teçhizatın koruyucusunu etkisiz hale getirmesi, iş ile ilgili güvenlik kurallarına uymaması nedeniyle 3 kez uyarılan işçinin iş aktini feshetme hakkı olacak. 

Hizmet sektöründe gece çalışması 

Tasarıda yapılan değişiklikle sendikaların karşı çıktığı hizmet sektöründe fazla çalışma yaptırılmasına ilişkin hüküm eklendi. Yasaya göre gece döneminde fazla çalışma yaptırılamıyor. Buna karşılık fiili durum oluştuğunda mesai ücreti ödeniyor, buna karşılık denkleştirme süresi uygulanamıyor. Sanayiden sayılmayan işlerde (hizmet sektöründe) gece olarak tanımlanan süre içinde 7,5 saatten fazla çalışma imkanı sağlandı. İşverenler, 1,5 saatlik dinlenme süresi vererek, ya mesai ödemesi yaparak ya da denkleştirme uygulayarak, yazılı mutabakat almak kaydıyla çalıştırabilecek. 

Af süresi 6 aya çıkarıldı 

Tasarıda yapılan değişiklikle iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ya da hekimi sözleşmesi imzalamayan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerine yönelik af süresi uzatıldı. Daha önce yasa çıktıktan sonra üç ay içinde bu sözleşmelerini yapanların, geriye dönük cezaları silinecekti. Kabul edilen önergeyle bu süre altı aya uzatıldı.

İhale yasağı yumuşatıldı 

Ölümlü iş kazası meydana gelen maden iş yerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işverene iki yıl süreyle getirilen kamu ihalelerine katılma yasağı ‘iki yıla kadar’ şeklinde değiştirilerek,kusur oranları dikkate alınarak mahkemenin takdirine bırakıldı. Ayrıca şantiye şefl erine ve yapı denetim uzmanlarına iş güvenliği uzmanının görevlerinin verilmesine ilişkin düzenlemede tasarıdan çıkarıldı. 

Ödül-ceza yöntemi değişti 

Tasarıda, çok tehlikeli işyerlerinde, ölümlü iş kazası yapmayan işverenlere, işsizlik sigortası işveren payının yüzde 1 olarak uygulanması, ölümlü veya sürekli iş görmezlikle sonuçlanan kaza olması halinde ise normalde yüzde 2 olan primin, yüzde 3 olarak alınması hükmü vardı. Verilen önergeyle bu kaldırılarak, yüzde 3 prim uygulanması düzenlemesinden vazgeçildi, kazayı müteakip teşvikin son bulması hükmü getirildi. 

Uzaktan çalışma 

Tasarının en tartışmalı maddelerinden olan uzaktan çalışma tasarıdaki yerini korudu. Uzaktan çalışma, “işçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edinimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” şeklinde yeniden tanımlandı. 

Para cezalarında sadeleştirme 

Öte yandan, Alt Komisyon'da, verilen bir önergenin kabul edilmesi sonucu para cezalarıyla ilgili hükümlerde değişiklik yapıldı. Para cezalarında sadeleştirmeye gidildi. Buna göre, iş durdurma cezası alan işyerlerinde ayrıca para cezası uygulanması söz konusu olmayacak.

Sözleşmeli olarak işe başlatılan ancak daha sonra kadroya alınan iş ve meslek danışmanlarının maaşları, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenmeye devam edecek. Daha önce bu konuda hukuki boşluk bulunuyordu. 

Şantiye şeflerinin, iş güvenliğinden sorumlu olma zorunluluğu kaldırılıyor

Sözleşmeli olarak işe başlatılan ancak daha sonra kadroya alınan iş ve meslek danışmanlarının maaşları, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenmeye devam edecek. Daha önce bu konuda hukuki boşluk bulunuyordu.

Alt Komisyon'da verilen önergelerle tasarıya giren bazı düzenlemeler de şöyle: 

•Sözleşmesi feshedilen kısmi süreli çalışan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, fesih sonrası tazminata hak kazanırsa, bir yıllık sözleşme ücreti tazminat olarak verilecek. 

•Çalışma Bakanlığı bünyesindeki denetim elemanlarının işyerlerinde yaptığı denetimlere katılan mühendis, kimyager, biyolog ve tabipler harcırah vb. mali haklardan yararlanabilecekler. Kanunda boşluk olduğu için bu kişiler denetimlere gittiğinde harcırah alamıyordu. 

•Çalışma Bakanlığı bünyesinde bulunan AB Koordinasyon Dairesi, AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı’na dönüştürüldü ve AB ile yürütülen ortak mali yardıma dayalı projelerin yönetimi yetkisi dairenin görevleri arasına eklendi. 

•Çalışma Bakanlığı bünyesinden yurt dışı temsilciliklere sürekli görevle gönderilecek kişilerin yabancı dil bilmesi zorunluluğu kaldırıldı. 

•Önergeyle, tasarıda bulunan “şantiye şefi” tanımı kaldırıldı. Tanımla, tekniker ve teknik öğretmenlere de şantiye şefl iği sağlanmıştı. 

•Yapıya ilişkin teknik yükümlülüğü olan kişilerin, sorumlu olduğu yapıya ilişkin bilgilerin üye olduğu meslek odasına bildirilmesi zorunluluğu kaldırılıyordu. Verilen önergeyle bundan vazgeçildi, bildirim zorunluluğun devamı sağlandı. 

•Şantiye şeflerinin iş güvenliğinden sorumlu olma zorunluluğu kaldırıldı. 

•Mesleki yeterlilik mevzuatı tamamlanan işlerde, bu mevzuata uygun yeterlilik belgesi çalıştırma zorunluluğuna uyum süresi 8 ay olarak verilmişti. Kabul edilen tasarıyla bu süre 12 aya çıkarıldı. 

•Sanat ve kültür eserlerinde 15 yaşından küçük olan çalışanlar, günde 5 saatten fazla olmamak koşuluyla haftalık 30 saatten fazla çalıştırılamayacak.

 

ÜRETİCİLER ÇİĞ SÜTÜ DOĞRUDAN TÜKETİCİLERE ULAŞTIRMAK İSTİYOR! 

 

Kategori Ekonomi

Hükümet'in Meclis'e sunduğu "Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı" Türkiye'de ithal avukat, veteriner, balıkçı hatta noter dönemini başlatacak. Köle işçilik olarak bilinen taşeron işçilik de yabancılara açılıyor.

Kategori Siyaset

Milliyetçi Hareket Partisi ( Milliyetçi Hareket Partisi MHP ) Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yaptırılan termik santralde işçilerin işlerine nihayet verilmesine reaksion gösterdi. Yılmaz, inşaatta Taylandlı işçilerin çalıştırılmasını eleştirdi.

 Milliyetçi Hareket Partisi MHP Adana Milletvekili Yılmaz, yapmış olduğu duyuruda , yetkililerin Tufanbeyli’de olanlar karşısında sessiz kaldığını ve işçilerin kaderine terkedildiğini idda etti . Yılmaz, “Adana’nın bu hükümetten çektiği nedir, anlamıyorum. Tufanbeyli’de ihale yapmışlar ve termik santral yaptırıyorlar. Ancak orada çalışan insanları kaderine terk etmişler. Devlet işçisine, vatandaşına sahip çıkmak için vardır.” diye belirtti . 

Adana’nın, Türkiye’de işsizlik şampiyonu olduğunu dile getiren Yılmaz, buna rağmen termik santral inşaatı için Tayland’dan amele getirtilmesini 'Adana’ya ihanet' olarak nitelendirdi. Yılmaz, şu şekilde devam etti: “Adana, Türkiye’de en çok fazla işsizin olduğu şehir . İşsizlik Adana’nın en çok büyük problemi . Buna rağmen Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeki termik santral inşaatında bin 200 Taylandlı işçinin çalıştığı bildiriliyor. Bu nasıl bir mantıktır. Tayland nere Türkiye nere? Türkiye’nin en çok fazla işsizi Adana’da yaşıyor ve dünyanın bir ucundan amele getirtiliyor. Bu nazar açısı Adana’nın talihsizliğidir. Yetkilileri ve sorumluları kendi insanımıza sahip çıkmaya çağırıyorum. Zor şartlar altında çalışan insanlarımıza bir lokma ekmek çok fazla görülüyor ve işten çıkarılıyor. Ama bakıyorsunuz Tayland’dan amele getirtilip çalıştırılıyor. Bunu anlamak mümkün değil.”

Milliyetçi Hareket Partisi MHP ’li Seyfettin Yılmaz, yetkilileri göreve çağırırken, termik santral ihalesini alan Enerjisa ve inşaatı yapan yüklenici firma temsilcilerine de sağduyu duyurusu yaptı.

SÖZLÜ SÖZ VERDİ

 

 

Kategori Ekonomi

GIDA FİYATLARI MI MAAŞLAR MI ÇOK ARTTI?

GIDA FİYATLARI MI MAAŞLAR MI ÇOK ARTTI?

Kategori Gıda

BİTKİ TOZLARINDAN ARIYA ARIDAN KOVANA KOVANDAN BALA VE....

Kategori Arıcılık

KEÇİ ETİ VE PROPOLİS HER DERDE DEVA

Keçi Eti ve Propolis Her Derde Deva

Kategori Beslenme

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU ?

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU ?

Kategori Siyaset

KIDEM TAZMİNATINI ARTTIRMANIN YOLLARI

KIDEM TAZMİNATINI ARTTIRMANIN YOLLARI

Kategori Ekonomi

2015 YILI TARIM İŞÇİ ÜCRETİ AÇIKLANDI

Kategori Tarım
Sayfa 1 / 3

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014