ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

Tarım işçilerinin çocukları ev ve okul özlemi çekiyor

Kategori Tarım

AÜ Kalkınma Çalışmaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gülçubuk: "Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına da okullardaki gibi süt dağıtılabilir, bunun üzerinde ciddi biçimde düşünülmesi gerekir" "Mevsimlik tarım işçilerinin yüzde 80'inin aylık gelirinin 750 TL'nin altında" 

Kategori Tarım

TBMM Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, milletvekilliği seçimi dolayısıyla, çalışmalarını normal süreden önce bitirmeyi planlıyor.

NESTLE'YE MAHKEME ''DUR'' DEDİ

Kaynak: Suat Karlikaya
NESTLE'DEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN HEPSİ İÇİN MAHKEME İŞE GERİ DÖNÜŞ YOLUNDA KARAR VERMİŞTİR.

Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 11.11.2014 tarihli 12’nci Birleşiminde karar verilmişti.

TBMM’sinin bu kararı da Resmi Gazete’de 14 Kasım 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve komisyon çalışmalarına başlamıştı.

TBMM Araştırma Komisyonu, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını incelemeyi bitirdi.

Araştırmada, Türkiye’de tarımda istihdam edilen 5 milyon 815 bin kişiden yaklaşık 2 milyonunun mevsimlik tarım işçisi olduğu tahmin edildiği kaydedildi.

Türk hukuk sistemi içerisinde mevsimlik tarım işçilerine özgü bir kanun bulunmadığı, bununla birlikte pek çok mevsimlik tarım işçisinin İş Kanunu kapsamındaki haklardan da yararlanamadığı belirtilerek, "Mevsimlik tarım işçileri temel insani ihtiyaçları karşılamaktan uzak uygunsuz yaşam koşullarında yaşamaktadırlar. Genellikle  tek  geçim  kaynakları  mevsimlik  tarım  işçiliği  olan  bu insanlar  düşük ücretlerle günlük 12 saati aşan sürelerle çalışmaktadırlar" denildi.

Mevsimlik tarım işçilerinin "uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, sağlıksız barınaklar, temiz içme-kullanma suyunun olmayışı, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişememe, sağlıklı banyo-tuvalet olmayışı, gıda yetersizliği, çocukların bakım sorunu, iş kazası ve yaralanmalar ile çalıştıkları bölgelerde dışlanma" gibi başlıca sorunlarının bulunduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Mevsimlik  tarım  işçilerine  dair  sorunların çözümü için literatürde, öncelikle bu işçilerin kayıtdışılıktan kurtarılarak İş Kanunu kapsamına alınması akabinde dağınık şekilde  yer  alan  hukuki düzenlemelerin  bir  araya  getirildiği  açık düzenlemeler yapılması gerektiği dile getirilmektedir. Sorunların çözümü için literatürde dile getirilen bir diğer öneri; barınmadan sağlığa, eğitimden toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak tedbirlere kadar pek çok bileşeni olan yöntem ve politikaların, toplum katılımı ve sektörler arası işbirliği temelinde geliştirilmesi ve uygulanması yönündedir."

-Öneriler

 

 Araştırmada, literatürde sorunun çözümü için alınması gereken bazı tedbirlerin şunlar olduğu aktarıldı:

 

"Öncelikle mevsimlik tarım işçileri ve ailelerine ilişkin ulusal düzeyde sağlıklı bir veri tabanı oluşturulmalıdır.

Temel   sağlık   hizmetleri,   topluma   uyumlu   sağlık   hizmeti   anlayışı   ile   yeniden düzenlenmelidir. Gezici sağlık hizmeti, mevsimlik tarım işçilerine hizmet götürmek için en etkin yöntemdir. 

'Dayıbaşı, elçi, çavuş' gibi değişik biçimlerde adlandırılan tarım aracılarına yönelik Türkiye İş Kurumu’nun denetim yetkisini daha etkin bir şekilde kullanması sağlanmalıdır.

Mevsimlik  tarım  işçilerinin  dolaylı  olarak  da  olsa  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  Kanunu kapsamına alınmış olmasının pratik faydasını görebilmek için bu konuda daha etkin bir denetim mekanizması oluşturulmalıdır.

Sosyal dışlanmaya maruz kalan mevsimlik tarım işçileri için sosyal içerme politikalarının aktif bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Mevsimlik tarım işçilerine yönelik istihdam politikalarının geliştirilmesi, onların içinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesinin yanı sıra sürekli yaşadıkları yerlerde emek yoğun üretime dayalı işletmelerin daha etkin bir şekilde desteklenerek  buralardaki  iş  imkanlarının  artırılması,  yerel  kalkınmanın güçlendirilmesi gerekmektedir.

Yoksulluk döngüsünün kırılması için mevsimlik tarım işçiliği sorununda çocuk boyutunun özel olarak ele alınması, barınma, eğitim, sağlık gibi temel hizmet alanlarının çocukların ihtiyaçları göz önüne alınarak planlanması gerekmektedir.

Devlet, bu sorunlu alana daha fazla müdahil olmalı, halihazırdaki düzenlemeleri daha etkin bir şekilde hayata geçirmeli ve denetlemelidir." 

Araştırmada, barınmadan sağlığa, eğitimden toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak tedbirlere kadar pek çok sosyal politika önleminin, öncelikle devletin görev alanına girdiği ifade edildi.

 

 

Kategori Tarım

Birleşik Metal İş Sendikası'na üye işçilerin dün başlattığı grev Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelendi. Kararının ardından Birleşik Metal İş Sendikası, kararı antidemokratik bulduklarını belirterek greve devam kararı aldı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'na üye işçilerin, dün 22 işyerinde başlattığı grev Bakanlar Kurulu kararıyla durduruldu. Bakanlar Kurulu'nun kararına gerekçe olarak 'milli güvenlik ' gösterildi. Birleşik Metal İş Sendikası karara büyük tepki göstererek, MESS İle asla toplu sözleşme imzalamayacağını açıkladı. Bu arada bazı işyerlerindeki işçilerin kendilerini fabrika binalarına kapatarak direnişe geçtikleri belirtiliyor. Metal işkolunda örgütlü Birleşik Metal İş Sendikası'na üye işçilerin dün 10 merkezdeki 22 işyerinde başlattığı greve 19 Şubat'ta diğer işyerlerinin de katılmasıyla toplam 15 bin işçinin katılması bekleniyordu.

Metal işkolundaki grevin ertelenmesiyle ilgili olarak Resmi Gazete 'de yayınlanan kararda "Birleşik Metal İşçileri tarafından uygulanmakta olan grevin, milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesi; 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Kanunun 63'üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29.1.2015 tarihinde kararlaştırılmıştır" denildi. 

 

'GEREKEN CEVAP VERİLECEK'

Erteleme kararını, "Hükümet sermayeyle el ele vererek işçilere darbe yaptı" sözleriyle değerlendiren Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, grev ertelemenin yıllardır uygulanan bir grev yasaklama yöntemi olduğunu söyleyerek, "Lastik, cam, pek çok işkolunda yaptılar. Ama metal işçileri bu yasakçılığa gereken cevabı verecektir. Bu yasak iş barışının bozulmasına yol açacaktır. Verimli ortamı ortadan kaldıran bir süreci kendi elleriyle yarattılar. İşçilerin en temel demokratik haklarını, grev hakkını kullanmasına engel olan ve işverenin istekleri doğrultusunda grev yasaklayan hükümet, işçilerin anayasal haklarını gasp etmiştir" dedi. 

İşveren sendikası MESS'le asla sözleşme imzalamayacaklarını söyleyen Serdaroğlu, "İşçilerin grev hakkına karşı yapılmış bu darbeye karşı demokratik haklarımızı hukuksal zeminde arayacağız" diye konuştu.

'BEDELİ NE OLURSA OLSUN...'

Grev erteleme kararı üzerine bir değerlendirme yapan Birleşik Metal İş Sendikası'nın yazılı açıklamasında ise "Grev hakkımızı gasp edenlerle aynı masaya oturmayacağız" denildi. 

Erteleme kararının "milli güvenlik denilen şeyin gerçekte sermayenin güvenliğinden başka bir şey olmadığını açığa çıkardığı" belirtilen açıklamada, "Kendilerine dayatılan ücret zamlarını ve çalışma koşullarını kabul etmeyen on binlerce metal işçisinin grev yolu ile hak arayışı ertelenmemiş ortadan kaldırılmıştır" denildi.

Açıklamada Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay tarafından iptal edilmedikçe grevin yeniden başlayamayacağı belirtilerek, "Birleşik Metal-İş Sendikası ve üyeleri grev kararı aldıkları zaman bir şeyin altını kalın çizgilerle çizmişlerdir: Bedeli ne olursa olsun onu ödemeye hazırız" denildi ve şöyle devam edildi: 

"Açık ve net söylüyoruz: Grev hakkını gasp eden bir hükümetin belirleyeceği hiçbir arabulucuyla ve işçilerin hak mücadelesine saygı göstermeyi öğrenemeyen sermaye örgütüyle bu süreçte aynı masaya oturmayacağız. Grevin durdurulması kararının işçilerin mücadelesini engelleyerek işyerlerine barış getireceğini sananlar yanılıyorlar. Aksine bu karar mücadele azmimizi bilemiştir. Bir kez daha söylüyoruz. Arabulucu değil hakkımızı istiyoruz. Alıncaya kadar üretimden gelen gücümüz de dahil meşru mücadele yöntemlerini kullanmaya devam edeceğiz."

'PAZARTESİYE KADAR ZAMAN VERİYORUZ'

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu akşam saatlerinde Kroman Çelik Fabrikası'na gelerek Bakanlar Kurulu kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Hükümetin işçilere ve grev hakkına darbe yaptığını belirten Serdaroğlu; "Kurullarımızı yarın toplayacağız, planlamaları yapacağız. Uygulamalarımızı belirlediğimiz ölçüde sürdüreceğiz. Şimdilik beklemeye devam edin. Diğer işyerleriyle de görüşeceğiz. Pazartesiye kadar metal patronlarına zaman veriyoruz. Ya MESS'ten istifa ederler ya da uzun bir mücadeleye hazır olurlar. Biz pes etmiyoruz, ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

SÜTAŞ' TAN ATILAN İŞÇİLERe ne oldu?

Kategori Ekonomi

VETERİNER HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN TARIMDA İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kategori Hayvancılık

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014