ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

TÜRKİYE 'NİN TARIM ARAZİLERİNİN NE KADARI SATILIK DURUMDA DERSİNİZ ?

Kategori Tarım

BAŞKA BİR ENERJİ MÜMKÜN

Danimarka rüzgar enerjisinden yararlanmada dünya rekoru kırıyor. Çevre ve Enerji Bakanlığı, ülkede kullanılan elektrik miktarının yüzde 39'unun rüzgar türbinlerinden elde edildiğini açıkladı. Bu rakamın dünya rekoru olduğu ve Danimarka'nın dünyada rüzgar enerjisinden en çok yararlanan ülke haline geldiği bildirildi.

Açıklamada 2014 Ocak ayında ülke çapında kullanılan elektriğin yüzde 61.7'sinin yıl ortalamasında ise yüzde 39.1'nin rüzgar türbinlerinden elde edildiği belirtildi.

Danimarka Çevre ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2012 yılında tüm siyasi partiler arasında varılan anlaşma uyarınca 2020 yılına kadar ülkede kullanılan elektrik miktarının en az yüzde 50'sinin rüzgar türbinlerinden sağlanacağı belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 39'u rüzgar türbinlerinden sağlanıyor. Bu demektir ki bizim koyduğumuz hedefe çok erken ulaşmaya başladık. Bu şekilde çevreyi korumaya da yatırım yapmış oluyoruz. Aralık ve Ocak aylarında rüzgarın fazla olması nedeniyle çok fazla elektrik üretildi. Elektrik şirketleri o kadar fazla elektrik ürettiler ki neredeyse fazla elektriği ellerinden çıkarmak için para ödeyecek duruma geldiler."

Danimarka Elektrik Üretim Şirketleri Birliği (Dansk Energi), fazla üretilen elektriğin tüketilmesi için yeni yöntemler bulunması gerektiğine dikkat ekti. Dans Enerji Direktörü Lars Aagaard, elektrikli araç kullanımının çok yavaş ilerlediğini belirterek, "Elektrikli araç kullanımı, elektrikle konut ısıtma gibi konularda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Elektrik kullanımında ısıtma sorununu da rüzgar türbinleri ile çözdüğümüzde istediğimiz hedefe ulaşmış oluruz aksi takdirde üretim fazlası olur" dedi.

 

 

Kategori Çevre

DAMIZLIK DÜVE ÜRETİM MERKEZLERİ KURULUYOR ! PEKİ CANLI HAYVAN SAYISINI YÜKSELTECEK Mİ?

Kategori Hayvancılık

2015 'TE İHRACAT BAKIN NE KADAR DÜŞTÜ ?

HAKİM VE SAVCILARA ASGARİ ÜCRETİN 10 KATI MAAŞ

HER SAĞIMDA 10 LİTRE ÇİĞ SÜT VEREN KEÇİ

Kategori Hayvancılık

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, tarım sektörüne 2014 yılı için ayrılan destek miktarının 9,6 milyar lira olduğundan yakınırken; “Oysa yılın ilk 11 ayında sadece buğday, soya, ayçiçeği ve pamuk ithalatına yaklaşık 4,4 milyar dolar, diğer bir ifade ile 9,6 milyar lira ödenmiştir. Tarımımızı desteklemek üzere ayrılmış kaynak, sadece 4 ürünün ilk 11 aylık ithalatına eşdeğer bir miktar olmuştur.” dedi.

Atalık, çiftçiye buğday için tarımsal destekleme bütçesinden 760 milyon lira ödeme yapıldığından dert yanarak, şunları ifade etti:

“Yılın 11 aylık diliminde 4,7 milyon ton buğday ithalatı için 1,4 milyar dolar yani 3 milyar lira ödenmiştir. Soya için verilen destek miktarı 30 milyon lira iken, 1,8 milyon ton soya ithalatı için 1 milyar dolar (2,2 milyar lira); ayçiçeği için verilen destek 156 milyon lira iken, 503 bin ton ayçiçeği ithalatı için 366 milyon dolar (800 milyon lira); pamuk için verilen destek miktarı 1,1 milyar lira olurken, 850 bin ton pamuk ithalatı için 1,6 milyar dolar (3,6 milyar lira) ödenmiştir.

Tarım Kanunu 2006 yılında yürürlüğe girmiş olup, tarıma verilecek desteklerin milli gelirin yüzde 1‘inden daha az olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Kanunun uygulamaya konulması gereken 2007 yılından bu yana söz konusu oran sürekli yüzde 0,5 civarında olmuştur. Bu çerçevede çiftçiye eksik ödenen tarım desteği miktarı 44 milyar liraya ulaşmıştır.

Avrupa Birliği (AB) bütçesini bizim gibi yıllık değil, 7 yıllık bir süreç için hazırlamaktadır. Bu kapsamda 2014-2020 yılları aralığı için oluşturulan 960 milyar Euro bütçenin yüzde 40‘ı yani 380 milyar Euro’su tarım ve kırsal kalkınmaya ayrılmaktadır. Bunun da yüzde 95’i yani 360 milyar Euro’su tarımsal desteklere ayrılmaktadır. Yıllık bazda tarımsal destek miktarı 51,5 milyar Euro’ya karşılık gelmektedir. Ülkemizde tarımsal desteklerin bütçe içerisindeki payı ise yüzde 2 civarında olmaktadır.

Tarım desteklerinin ödeme şekli konusunda 2014 yılında akıllara durgunluk veren bir gelişme olmuştur. Resmi Gazete‘nin 9 Mart 2014 tarihli nüshasında yayımlanan 2014/6052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı‘nda tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu olan çiftçilere borçlarını ödeyene kadar tarımsal destek ödemesi yapılmayacağı belirtilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 30 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan 2014/42 sayılı tebliğ ile konu bir adım daha ileri taşınmış ve 15 Eylül 2014 tarihine kadar borcunu ödemeyen çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerinin elektrik şirketlerine yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Çiftçiyi koruması ve desteklemesi gereken bakanlık, elektrik şirketlerini desteklemeyi tercih etmiştir. Çiftçilerin açtığı dava sonucunda Danıştay 10. Dairesi 17 Kasım 2014 tarihinde verdiği karar ile bu son derece yanlış uygulamanın yürütmesini durdurmuştur.

Tarımsal desteklerden sadece Çiftçi Kayıt Sistemi‘ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler yararlanmaktadır. Küçük çiftçilerin bu sisteme kayıt olmak için yapacakları masrafı, çoğu zaman alacakları destek karşılamadığından küçük çiftçiler sisteme dâhil olmamakta ve desteklerden yararlanamamaktadır. Oysa AB destekleme politikasını değiştirmiş, aile tarımını ön plana çıkarmış, genç ve geri kalmış bölgelerdeki çiftçilerini daha çok desteklemeye başlamıştır. ÇKS‘ye kayıtlı çiftçi sayısı son 10 yıllık süreçte 2,8 milyondan 2,2 milyona gerileyerek 600 bin kişi azalmış, bu kapsamda işlenen tarım arazileri de 167,3 milyon dekardan 147,3 milyon dekara gerileyerek 20 milyon dekar küçülmüştür. Ekilebilir tarım arazilerimiz ise toplamda 27 milyon dekar küçülmüş olup, bu arazi miktarı Belçika‘nın toplam yüzölçümüne yakın bir miktardır. Ülkemizde tarım arazileri hızla küçülür, tarımsal üretimde değerlendirilmezken, Sudan‘da 8,7 milyon dekar tarım arazisi kiralanması da ayrı bir soru işareti oluşturmaktadır.”

“TARIMSAL HAMMADDEDE DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ 4,6 MİLYAR DOLAR”

Yıllık bazda gıda maddeleri ihracatının 15,9 milyar dolar, ithalatının 10,8 milyar dolar olduğunu bildiren Atalık, şu açıklamalarda bulundu:

“Gıda maddelerinde dış ticaret dengesi ihracat lehine 5,1 milyar dolar olmuştur. Buna karşın, gıda maddelerinin üretimine esas tarımsal hammadde temininde ülkemizin net bir şekilde dışa bağımlı olduğu görülmektedir. Aynı dönem için tarımsal hammadde ihracatımız sadece 915 milyon dolar iken, ithalatımız ise 5,5 milyar dolar olmuştur. Dış ticaret dengemiz 4,6 milyar dolar açık vermiştir.

Bitkisel ve hayvansal ürünler açısından ihracatımız 5,3 milyar dolar olurken, ithalatımız 7,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, 2,3 milyar dolar açık verilmiştir. Bitkisel ürünler ticaretimiz çerçevesinde ihracatımız 4,9 milyar dolar olurken, ithalatımız 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, 2,5 milyar dolar açık verilmiştir.

Ülkemiz meyve ve sebze üretiminde ihracatçı iken bunların dışında kalan tarla ürünlerinde açık bir şekilde ithalatçı konumdadır. Kasım 2014 itibarıyla 733 milyon dolarlık sebze ihracatına karşın 200 milyon dolarlık ithalat yapılmış ve dış ticaret dengesi 533 milyon dolar lehimize sonuçlanmıştır. Aynı dönem için 3 milyar dolarlık meyve ihracatımıza karşılık sadece 686 milyon dolarlık ithalat gerçekleşmiş, dış ticaretimiz yaklaşık 2,3 milyar dolar fazla vermiştir. Tarla ürünleri ihracatımız 1 milyar dolar olurken, ithalatımız 6,5 milyar dolar olmuş, dış ticaret dengemiz 5,5 milyar dolar açık vermiştir.

Hayvancılık dış ticaret dengemiz 2014 yılının ilk 11 ayı için yaklaşık 199 milyon dolar fazla vermiş olup ihracatımız 410 milyon dolar, ithalatımız 211 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Et fiyatlarındaki yükselmeyi durdurmak amacıyla 2010 yılından bu yana toplam 1,3 milyon büyükbaş, 2,2 milyon küçükbaş hayvan ve 193 bin ton et ithalatı gerçekleştirilmiştir. Bu alımlar için yaklaşık 2,5 milyar dolar (5,8 milyar lira) ödeme yapılmıştır.

İthalat politikası fiyatları baskılamada başarılı olamamış, o dönemde kasaptaki fiyatı 18,50 lira olan kıymanın fiyatı günümüzde 32 liraya, 20,70 lira olan kuşbaşı et fiyatı 34 liraya, 18,55 lira olan dana karkas kesim fiyatı ise 21 liraya yükselmiştir. Yükselen fiyatlar yine çok yanlış bir kararla ithalat ile baskılanmaya çalışılmaktadır.”

Atalık, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin taleplerini şöyle sıraladı:

§ siyasi iktidar tarafından 2015 yılında tarım sektörüne hak ettiği önemin verilerek gerçek anlamda desteklenmesi ve güçlendirilmesi,

§ tarımda altyapı sorunlarının hızla giderilmesi,

§ üretimde iyi bir planlama ve yönlendirme ile kendimize yeterliliğin sağlanması,

§ böylelikle kaynaklarımızın başka ülkelerin halklarının refahı yerine bizim halkımızın refahının arttırılması için kullanılması,

§ çiftçinin refah düzeyinin arttırılarak hizmet satın alabilecek bir düzeye çıkartılması,

§ sektörle ilgili mühendislerin kamuda ve özel sektörde istihdamlarının sağlanabileceği bir ortam oluşturulması,

§ tüketiciye daha kaliteli ve güvenilir gıdanın ulaştırılması.

 

 

Kategori Tarım

SÜT SANAYİCİLERİ  ÜRETİCİLERİ FERYAT ETTİREREK BAKAN ÇELİK’TEN  İHRACAT PRİMİ-PASTASINI KOPARTTILAR

ARICILARA MÜJDE

Arıcılara Müjde

Kategori Arıcılık

BALIK PULUNUN FAYDALARI

BALIK PULUNUN FAYDALARI

Kategori Gıda
Sayfa 1 / 10

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014