ALO TARIM Haber Portalınız

A+ A A-

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AR-GE PROJELERİ ÇAĞRISINA ÇIKTI Özel

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AR-GE PROJELERİ ÇAĞRISINA ÇIKTI

 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AR-GE PROJELERİ ÇAĞRISINA ÇIKTI

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 14. Proje Çağrısı kapsamında, proje başvuruları için son tarih 21 Eylül 2018 olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarım ve gıda alanlarında araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen Ar-Ge Destek Programı 14. Çağrı duyurusu, bakanlık internet sitesindeki Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) sayfasında yayınlandı. Yeni çağrı kapsamında proje başvuruları, 21 Eylül 2018 günü mesai bitimine kadar kabul edilecek.

14. Proje Çağrısı Ar-Ge Öncelikli Konuları

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje önerisi konusunun, 14. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olması gerekiyor. Öncelikli Ar-Ge Konuları ise iki grup halinde belirlendi.

Buna göre, Bakanlık Destek üst limiti 400 bin TL olan ve proje bütçesinin tamamının limit dahilinde karşılanabileceği ve ortaklık şartı aranmayacak I. Grup Öncelikli Konular ile Bakanlık Destek üst limiti 3 milyon TL olan ve proje bütçesinin en fazla %70’inin Bakanlıkça desteklenebileceği ve projede ortaklık koşulu sağlanması gereken II. Grup Öncelikli Konular şöyle:

I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları

1-Tarımsal Ar-Ge kurumlarının inovasyon potansiyellerinin belirlenmesi

2-Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı politikaların ve desteklerin etki analizlerinin yapılması

3-Gıda israf ve kayıplarının ölçülmesi

4-TAGEM ve bağlı enstitülerinin faaliyetlerine yönelik ilgi kişi, kurum ve kuruluşlarının algılarının tespit edilmesi

5-Türkiye’nin mevcut tarımsal örgüt yapısının ve etkinliğinin incelenmesi ve uygun örgütlenme modellerinin geliştirilmesi

6-Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi

7-Arı ürünlerinin fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi; yöresel ve ticari değeri olan balların standardizasyonu

8-Türkiye’de seçilmiş ürünlerde (ekmek-un-buğday, kırmızı et, tavuk eti, yumurta, süt, peynir, zeytin-zeytinyağı, fındık, çay, portakal, limon, elma, domates, biber, patates, soğan, kuru fasulye, nohut, mercimek) gıda arz zincirlerinin yapısının (aktörler ve aşamalar, fiyat, maliyet ve marj ilişkileri, çiftçilerin durumu, rekabet ihlalleri) analiz edilmesi ve politika önerileri geliştirilmesi

II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları

1-Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi

2-Yeni teknolojilerle alternatif gıdalar, yem hammaddeleri ile yem ve gıda katkı maddeleri üretimi

Proje başvuruları nasıl yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 14. Çağrı kapsamında Proje Başvurusu için http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi internet adresinde sıralanan belgelerin Başvuru Kılavuzundaki talimatlara göre doldurulması ve istenen diğer belgelerle birlikte TAGEM’e iletilmesi gerekiyor.

Başvurularda son tarih 21 Eylül

14. Çağrı kapsamında proje başvuruları için son tarih, 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 18:00 olarak belirlendi.

Hayvancılık üretiminde sera gazının azaltılması

Bu arada, AB Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen ve TAGEM’in de ortak olarak yer aldığı “Tarım ve Ormancılıktan Kaynaklanan Sera Gazlarının İzlenmesi ve Azaltılması ” ERA-GAS, “Sürdürülebilir Hayvansal Üretim” SusAn ve “Hassas Tarım için Çiftlik Yönetim Sistemleri” ICT-AGRI 2 ERA-NET Cofund Projeleri kapsamında, hayvancılık üretiminde sera gazının (GHG) azaltımı ile ilgili bir Ortak Çağrıya çıkılacak.

“Hayvansal Üretim Sistemlerinin Sera Gazı Yoğunluğunu Azaltmak İçin Yeni Teknolojiler, Çözümler ve Sistemler” konulu, ERA-GAS, SusAn, ICT-AGRI 2 ERA-NET Cofund Ortak Proje Ön Çağrı Duyurusuna göre, söz konusu ortak çağrıda yer alan ülkeler; Türkiye, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İngiltere.

TAGEM’in ön çağrı duyurusunda, şunlar kaydedildi:

“Tarım sektörü ve hayvancılık, 2015 Paris Anlaşması’nda öngörülen sera gazı emisyonlarının azaltılmasında ve yüksek kaliteli protein talebini karşılamada zorluklarla karşı karşıyadır. Söz konusu zorluklarla mücadelede ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında ekonomik, sosyal ve çevresel boyutların dikkate alınarak farklı disiplinler arası bir yaklaşım benimsenip yenilikçi hayvancılık yönetimi, yeni teknolojiler, çözümler, bilgi ve iletişim teknolojileri, robotikler ve akıllı veri analizleri gibi sistemlerin kullanılması önem arz etmektedir.

Çağrı konuları, hayvan besleme, gübre yönetimi, azot atılımı ve hayvansal üretim sistemlerinin sera gazı emisyonlarına ilişkin entegre yaklaşımlar kapsamında hayvansal üretim sistemlerine ilişkindir. Bilgi ve iletişim teknolojilerini içeren proje önerileri projenin desteklenmesinde güçlü bir şekilde tercih sebebi olacaktır.

Proje teklifleri için çağrı tarihleri

FACCE ERA-GAS, SusAn ve ICT AGRI 2 ERA-NET Cofund Projeleri için çıkılacak ortak çağrıda ön teklifler (pre-proposals) alınmayacak, direkt olarak çağrı sekretaryası tarafından tam öneriler (full proposals) üzerinden tek aşamalı olarak değerlendirme yapılacaktır.

Projede yer alan her araştırma ekibi kendi ülkesindeki kurum tarafından ve o kurumun fonlama modeline göre desteklenecektir. Kendi fon kaynaklarını sağlamak koşulu ile diğer ülkelerden araştırmacılar da proje konsorsiyumunda yer alabilirler.”

Proje teklifleri için çağrı 1 Ekim 2018 tarihinde açılacak ve son başvuru tarihi 3 Aralık 2018 olacak.

Program hakkında daha detaylı bilgi için

Son Düzenlenme

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Tüm hakları saklıdır. © 2014